DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Willemoesgade 72, 4. 1. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer ti byggesagsdokumenter knyttet til Willemoesgade 72, 4. 1. De dækker perioden 1930 - 2017 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Willemoesgade 72, 4. 1 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Willemoesgade 72, 4. 1.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 230 meter fra Willemoesgade 72, 4. 1

Skråfoto fra 1928-1933 taget 230 meter øst for Willemoesgade 72, 4. 1. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø

Lejligheden på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø har ti historiske byggesager, der dækker perioden 1930 - 2017. De ti historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Willemoesgade 72, 4. 1

Adresse Dato Beskrivelse Download
Willemoesgade 70 2017 Ukendt (Etablering af mobilstation, Willemoesgade 70-74) Etablering af mobilstation, Willemoesgade 70-74 Download PDF
Willemoesgade 70 1995 Anmeldelsessager (Opføre overdækning til renovation) Opføre overdækning til renovation Download PDF
Willemoesgade 70 1995 Til- og ombygninger (Opførelse af redskabskur samt indretning af pulterrum i kld.) Opførelse af redskabskur samt indretning af pulterrum i kld. Download PDF
Willemoesgade 70 1990 Til- og ombygninger (etablering af 2 meter bred portåbning.) etablering af 2 meter bred portåbning. Download PDF
Willemoesgade 70 1990 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Willemoesgade 70 1954 Til- og ombygninger (Bygnings forandringer ved installation af fjernvarme.) Bygnings forandringer ved installation af fjernvarme. Download PDF
Willemoesgade 70 1936 Til- og ombygninger (Installation af håndvask i kælderen.) Installation af håndvask i kælderen. Download PDF
Willemoesgade 70 1930 Nybyggeri (Opførelse af 5 etagers Beboelsesbygning med kælder og tagetage.) Opførelse af 5 etagers Beboelsesbygning med kælder og tagetage. Download PDF
Willemoesgade 70   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Willemoesgade 70   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 10 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Willemoesgade 72, 4. 1 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Willemoesgade 72, 4. 1
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Willemoesgade 72, 4. 1, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Willemoesgade 72, 4. 1 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »