DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Borgmestervangen 9, 1. 5. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer seks byggesagsdokumenter knyttet til Borgmestervangen 9, 1. 5. De dækker perioden ? - ? og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Borgmestervangen 9, 1. 5 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Borgmestervangen 9, 1. 5.
thumbnail: Skråfoto fra 1946 taget 43 meter fra Borgmestervangen 9, 1. 5

Skråfoto fra 1946 taget 43 meter sydøst for Borgmestervangen 9, 1. 5. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N

Lejligheden på Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N har seks historiske byggesager, der dækker perioden ? - ?. De seks historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Borgmestervangen 9, 1. 5

Adresse Dato Beskrivelse Download
Borgmestervangen 5   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Borgmestervangen 5   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (3)) statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (3) Download PDF
Borgmestervangen 5   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (2)) statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (2) Download PDF
Borgmestervangen 5   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (1)) statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (1) Download PDF
Borgmestervangen 5   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Borgmestervangen 5   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (4)) statbaneareal. nørrebros s-station Læg I (4) Download PDF

Tabellen viser de 6 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N

Officielle attester og rapporter på Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Borgmestervangen 9, 1. 5 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Borgmestervangen 9, 1. 5, 2200 København N

År Plantype Beskrivelse Download
2015 Lokalplan (vedtaget) Borgmestervangen Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Borgmestervangen 9, 1. 5 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »