DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Hf. Vestereng 83, 2300 København S


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Hf. Vestereng 83. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i kolonihavehusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer ti byggesagsdokumenter knyttet til Hf. Vestereng 83. De dækker perioden 1941 - 2019 og giver et indblik i kolonihavehusets historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på kolonihavehuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Hf. Vestereng 83 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Hf. Vestereng 83.
thumbnail: Skråfoto fra 1982-1983 taget 2958 meter fra Hf. Vestereng 83

Skråfoto fra 1982-1983 taget 2958 meter nordvest for Hf. Vestereng 83. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Hf. Vestereng 83, 2300 København S

Kolonihavehuset på Hf. Vestereng 83, 2300 København S har ti historiske byggesager, der dækker perioden 1941 - 2019. De ti historiske byggesager indeholder information om kolonihavehusets historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Hf. Vestereng 83

Adresse Dato Beskrivelse Download
Hf. Vestereng 106 2019 Ukendt (Registreringsmeddelelse vedr. supplerende måling, matr.nr. 17 og 18b SO (j. nr. 1807918)) Registreringsmeddelelse vedr. supplerende måling, matr.nr. 17 og 18b SO (j. nr. 1807918) Download PDF
Hf. Vestereng 106 2009 Særlige sager (Lovliggørelse af udbygget foreningshus / forsamlingshus i H/F Vestereng Kongelundsvej 153) Lovliggørelse af udbygget foreningshus / forsamlingshus i H/F Vestereng Kongelundsvej 153 Download PDF
Hf. Vestereng 106 2008 Særlige sager (Lovliggøre nedgravning af slamtank / spildevandstank H/F Vestereng have 71) Lovliggøre nedgravning af slamtank / spildevandstank H/F Vestereng have 71 Download PDF
Hf. Vestereng 106 2008 Særlige sager (Lovl. af udskiftet ståltank H/F Vestereng have 87) Lovl. af udskiftet ståltank H/F Vestereng have 87 Download PDF
Hf. Vestereng 106 1994 Særlige sager (NEDRIVE EJENDOMMENE PÅ FLERE MATR. (1)) NEDRIVE EJENDOMMENE PÅ FLERE MATR. (1) Download PDF
Hf. Vestereng 106 1955 Til- og ombygninger (Ændret placering af trådhegn mod gaden og opstilling af 2 bænke foran dette) Ændret placering af trådhegn mod gaden og opstilling af 2 bænke foran dette Download PDF
Hf. Vestereng 106 1955 Til- og ombygninger (Opstilling af en læskærm) Opstilling af en læskærm Download PDF
Hf. Vestereng 106 1944 Nybyggeri (Opførelse af en kolonihavebebyggelse (marketenderibygning)) Opførelse af en kolonihavebebyggelse (marketenderibygning) Download PDF
Hf. Vestereng 106 1943 Særlige sager (Afløbsledning for tilslutning af drænsystem.) Afløbsledning for tilslutning af drænsystem. Download PDF
Hf. Vestereng 106 1941 Nybyggeri (Opførelsa af et pumpehus af tømmer og brædder) Opførelsa af et pumpehus af tømmer og brædder Download PDF

Tabellen viser de 10 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Hf. Vestereng 83, 2300 København S.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Hf. Vestereng 83, 2300 København S

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Hf. Vestereng 83, 2300 København S

Officielle attester og rapporter på Hf. Vestereng 83, 2300 København S

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Hf. Vestereng 83 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Hf. Vestereng 83, 2300 København S

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Hf. Vestereng 83, 2300 København S her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Hf. Vestereng 83, 2300 København S her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Hf. Vestereng 83, 2300 København S her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Hf. Vestereng 83, 2300 København S Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Hf. Vestereng 83, 2300 København S

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Hf. Vestereng 83, 2300 København S

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Hf. Vestereng 83 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »