DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Birkedommervej 43, 2400 København NV


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Birkedommervej 43. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 26 byggesagsdokumenter knyttet til Birkedommervej 43. De dækker perioden 1943 - 2011 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Birkedommervej 43 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Birkedommervej 43.
thumbnail: Skråfoto fra 1956 taget 38 meter fra Birkedommervej 43

Skråfoto fra 1956 taget 38 meter nord for Birkedommervej 43. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Birkedommervej 43, 2400 København NV

bygningen på Birkedommervej 43, 2400 København NV har 26 historiske byggesager, der dækker perioden 1943 - 2011. De 26 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Birkedommervej 43

Adresse Dato Beskrivelse Download
Birkedommervej 41 2011 Til- og ombygninger (lovliggørelse af 2 opsatte glaspartier, 2 skillevægge m.m., Tomsgårdsvej 35) lovliggørelse af 2 opsatte glaspartier, 2 skillevægge m.m., Tomsgårdsvej 35 Download PDF
Birkedommervej 41 2009 Til- og ombygninger (Etablering af 2 stk. toiletter i forbindelse med ombygning af lokaler, Birkedommervej 41) Etablering af 2 stk. toiletter i forbindelse med ombygning af lokaler, Birkedommervej 41 Download PDF
Birkedommervej 41 2006 Anmeldelsessager (Nedr/opføre vægge. nr 33, 3.mf.) Nedr/opføre vægge. nr 33, 3.mf. Download PDF
Birkedommervej 41 2001 Til- og ombygninger (Indr. to grupperum i stueplan) Indr. to grupperum i stueplan Download PDF
Birkedommervej 41 2000 Til- og ombygninger (OMB.LOKALER TIL STORKBH.TAXINÆVN) OMB.LOKALER TIL STORKBH.TAXINÆVN Download PDF
Birkedommervej 41 1998 Til- og ombygninger (OPF. CARPORTE OG UDHUSE NR.35) OPF. CARPORTE OG UDHUSE NR.35 Download PDF
Birkedommervej 41 1997 Til- og ombygninger (FJERNVARMEKONVERTERING) FJERNVARMEKONVERTERING Download PDF
Birkedommervej 41 1997 Til- og ombygninger (OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING) OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING Download PDF
Birkedommervej 41 1995 Til- og ombygninger (Etablering af rytterlys over indeliggende mødelokale i stueetagen) Etablering af rytterlys over indeliggende mødelokale i stueetagen Download PDF
Birkedommervej 41 1992 Til- og ombygninger (Udførelse (bibeholdelse) af skillerumsændringer) Udførelse (bibeholdelse) af skillerumsændringer Download PDF
Birkedommervej 41 1979 Til- og ombygninger (Bygningsændringer, herunder indr. af kontorer, møderum, kantine samt wc-rum) Bygningsændringer, herunder indr. af kontorer, møderum, kantine samt wc-rum Download PDF
Birkedommervej 41 1971 Til- og ombygninger (Inst. af en 10.000 liter olietank i kælderen) Inst. af en 10.000 liter olietank i kælderen Download PDF
Birkedommervej 41 1968 Til- og ombygninger (Bygningsændringer ved indr. af automatisk telefonanlæg i stueetagen) Bygningsændringer ved indr. af automatisk telefonanlæg i stueetagen Download PDF
Birkedommervej 41 1962 Til- og ombygninger (Bibeholde et tidligere tørveskur som oplagsskur for hittegodscykler) Bibeholde et tidligere tørveskur som oplagsskur for hittegodscykler Download PDF
Birkedommervej 41 1961 Til- og ombygninger (Inst. af oliefyringsanlæg samt udsk. af centralvarmekedler) Inst. af oliefyringsanlæg samt udsk. af centralvarmekedler Download PDF
Birkedommervej 41 1959 Til- og ombygninger (Opf. af en skorsten ved et rum for hittegodscykler) Opf. af en skorsten ved et rum for hittegodscykler Download PDF
Birkedommervej 41 1956 Særlige sager (Udskiftning af bezinbeholder og flytning af pumpestander) Udskiftning af bezinbeholder og flytning af pumpestander Download PDF
Birkedommervej 41 1948 Til- og ombygninger (Opf. af tilbygning til eksisterede tørveskur) Opf. af tilbygning til eksisterede tørveskur Download PDF
Birkedommervej 41 1948 Til- og ombygninger (Opstiling af radiatorer i stueetagen) Opstiling af radiatorer i stueetagen Download PDF
Birkedommervej 41 1947 Til- og ombygninger (Opf. af 2 garagebygn., inst. af en benzintank og bygningændringer i 2 etager ved indr. af politistation i ældre fabriksbygn.) Opf. af 2 garagebygn., inst. af en benzintank og bygningændringer i 2 etager ved indr. af politistation i ældre fabriksbygn. Download PDF
Birkedommervej 41 1943 Til- og ombygninger (Inst. af wc-er, pisoir m.m.) Inst. af wc-er, pisoir m.m. Download PDF
Birkedommervej 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Birkedommervej 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Birkedommervej 41   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Birkedommervej 41   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Birkedommervej 41   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 26 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Birkedommervej 43, 2400 København NV.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Birkedommervej 43, 2400 København NV

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Birkedommervej 43, 2400 København NV

Officielle attester og rapporter på Birkedommervej 43, 2400 København NV

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Birkedommervej 43 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Birkedommervej 43, 2400 København NV

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Birkedommervej 43, 2400 København NV her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Birkedommervej 43, 2400 København NV her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Birkedommervej 43
Rapporten fra 2009 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Birkedommervej 43, 2400 København NV her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Birkedommervej 43, 2400 København NV her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Birkedommervej 43, 2400 København NV Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Birkedommervej 43, 2400 København NV

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Birkedommervej 43, 2400 København NV

År Plantype Beskrivelse Download
2009 Lokalplan (vedtaget) Birkedommervej Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Birkedommervej 43 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »