DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Dortheavej 38C, 2400 København NV


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Dortheavej 38C. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 16 byggesagsdokumenter knyttet til Dortheavej 38C. De dækker perioden 1989 - 2016 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Dortheavej 38C direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Dortheavej 38C.
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 67 meter fra Dortheavej 38C

Skråfoto fra 1932-1950 taget 67 meter syd for Dortheavej 38C. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Dortheavej 38C, 2400 København NV

Lejligheden på Dortheavej 38C, 2400 København NV har 16 historiske byggesager, der dækker perioden 1989 - 2016. De 16 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Dortheavej 38C

Adresse Dato Beskrivelse Download
Dortheavej 42B 2016 Ukendt (BU - Etablering af wc-rum på 1.sal i lejemålet, Dortheavej 32, 1 4) BU - Etablering af wc-rum på 1.sal i lejemålet, Dortheavej 32, 1 4 Download PDF
Dortheavej 42B 1991 Tegninger (Afløbsarbejde ved etablering af en vaskeplads) Afløbsarbejde ved etablering af en vaskeplads Download PDF
Dortheavej 42B 1989 Særlige sager (Nedrivning af en 3-etags beboelsesbygning med 5 lejligheder) Nedrivning af en 3-etags beboelsesbygning med 5 lejligheder Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Dortheavej 42B   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 16 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Dortheavej 38C, 2400 København NV.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Dortheavej 38C, 2400 København NV

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Dortheavej 38C, 2400 København NV

Officielle attester og rapporter på Dortheavej 38C, 2400 København NV

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Dortheavej 38C med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Dortheavej 38C, 2400 København NV

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Dortheavej 38C, 2400 København NV her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Dortheavej 38C, 2400 København NV her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Dortheavej 38C
Rapporten fra 2013 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Dortheavej 38C, 2400 København NV her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Dortheavej 38C, 2400 København NV her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Dortheavej 38C, 2400 København NV Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Dortheavej 38C, 2400 København NV

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Dortheavej 38C, 2400 København NV

År Plantype Beskrivelse Download
2009 Lokalplan (vedtaget) Birkedommervej Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Dortheavej 38C Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »