DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Byparkvej 87, st. 124. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i døgninstitutionens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 23 byggesagsdokumenter knyttet til Byparkvej 87, st. 124. De dækker perioden 1966 - 2015 og giver et indblik i døgninstitutionens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på døgninstitutionen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Byparkvej 87, st. 124 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Byparkvej 87, st. 124.
thumbnail: Skråfoto fra 1956 taget 449 meter fra Byparkvej 87, st. 124

Skråfoto fra 1956 taget 449 meter øst for Byparkvej 87, st. 124. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup

Døgninstitutionen på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup har 23 historiske byggesager, der dækker perioden 1966 - 2015. De 23 historiske byggesager indeholder information om døgninstitutionens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Byparkvej 87, st. 124

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2015 Byggetilladelse BR10. 1.sal, rum 265 og 266. Lukning af dørhul Ikke tilgængelig.
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2012 Byggetilladelse (bk05) ombygning og nedrivning af vægge Download PDF
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2010 Forespørgsel (bk4). Opsætning af flagstang Download PDF
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2010 Anmeldelse (bk05) nedrivning af væg Ikke tilgængelig.
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2009 Dispensation MU sag (bk5) Ikke tilgængelig.
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2009 Byggetilladelse BR08 (bk5) Download PDF
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2009 Byggetilladelse BR08 (bk05) Download PDF
Byparkvej 87, 87 01 201, 87 01 202, 87 01 203, 87 01 204, 87 01 205, 87 01 206, 87 01 207, 87 01 208, 87 01 209, 87 01 210, 87 01 211, 87 01 212, 87 01 214, 87 01 216, 87 01 217, 87 01 218, 87 01 219, 87 01 220, 87 01 221, 87 01 222, 87 01 223, 87 01 2... 2009 Byggetilladelse BR08 (bk5) Download PDF
Byparkvej 87 2004 Til og ombygning Erhverv. Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Byparkvej 87 2004 Erhverv/Diverse Ombygning af fællesareal Download PDF
Byparkvej 87 2001 Erhverv/Diverse Socialpsykiatrisk botildud. Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Byparkvej 87 2000 Diverse Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Byparkvej 87 1997 Erhverv/Diverse Beboerkøkken, opholdskrog Download PDF
Byparkvej 87 1997 Erhverv/Diverse Boværelser Download PDF
Byparkvej 87 1994 Erhverv/Diverse Tilbygning til kontor. Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Byparkvej 87 1990 Diverse Download PDF
Byparkvej 87 1990 Til og ombygning Udestue/Overdækket terrasse Download PDF
Byparkvej 87 1987 Erhverv/Diverse Bygningsændringer på øst- og vestfløj Download PDF
Byparkvej 87 1982 Plan/Diverse Referatark Download PDF
Byparkvej 87 1982 Varme/energi/forsyning/skorsten Erhverv Download PDF
Byparkvej 87 1972 Til og ombygning Download PDF
Byparkvej 87 1966 Erhverv/Diverse Plejehjem Download PDF
Byparkvej 87   - Plan/Diverse Download PDF

Tabellen viser de 23 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup

Officielle attester og rapporter på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Byparkvej 87, st. 124 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Byparkvej 87, st. 124
Rapporten fra 2009 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Byparkvej 87, st. 124, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område ved Byparkvej og Dalvangsvej Download PDF
2021 Lokalplan (forslag) Temalokalplan for hegn langs større veje Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Byparkvej 87, st. 124 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »