DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Christiansvej 19, st. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 19 byggesagsdokumenter knyttet til Christiansvej 19, st. tv. De dækker perioden 1945 - 2013 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er 22 servitutter knyttet til Christiansvej 19, st. tv. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2012 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Christiansvej 19, st. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Christiansvej 19, st. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1936-1939 taget 116 meter fra Christiansvej 19, st. tv

Skråfoto fra 1936-1939 taget 116 meter øst for Christiansvej 19, st. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup

Lejligheden på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup har 19 historiske byggesager, der dækker perioden 1945 - 2013. De 19 historiske byggesager indeholder information om lejlighedens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Christiansvej 19, st. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download
Christiansvej 7, 7 01 TH, 7 01 TV, 7 02 TH, 7 02 TV, 7 ST TH, 7 ST TV, 9, 9 01 TH, 9 01 TV, 9 02 TH, 9 02 TV, 9 ST TH, 9 ST TV, 11, 11 01 TH, 11 01 TV, 11 02 TH, 11 02 TV, 11 ST TH, 11 ST TV, 13, 13 01 MF, 13 01 TH, 13 01 TV, 13 02 MF, 13 02 TH, 13 02 ... 2013 Forespørgsel (BK5) Altaner. Download PDF
Christiansvej 17 02 MF 2007 Byggesag, BR 95 anmeledelse, bygningsændringer Ikke tilgængelig.
Christiansvej 9 ST TV 2004 Beboelse Lovligørelse af lejlighed Download PDF
Christiansvej 7 1997 Diverse Nedlæggelse af grusvej. Download PDF
Christiansvej 7 1997 Til og ombygning Skur. Download PDF
Christiansvej 7 1997 Carport/garage Download PDF
Christiansvej 13 02 TH 1997 Til og ombygning Download PDF
Christiansvej 19 02 TH 1997 Beboelse Sammenlægning af 2 lejligheder Download PDF
Christiansvej 7 ST TH 1996 Erhverv/Diverse Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Christiansvej 7 1992 Olietank/brændstoftank Afblænding af olietank. Download PDF
Christiansvej 9 02 TV 1987 Til og ombygning Sagen er ikke tilgængelig. Kontakt Glostrup Kommune. Ikke tilgængelig.
Christiansvej 7 1986 Til og ombygning Download PDF
Christiansvej 19 ST TV 1983 Til og ombygning Download PDF
Christiansvej 23 1980 Til og ombygning Download PDF
Christiansvej 23 1977 Diverse Kældertank Download PDF
Christiansvej 23 1951 Til og ombygning Download PDF
Christiansvej 23 1950 Varme/energi/forsyning/skorsten Centralvarme Download PDF
Christiansvej 23 1945 Beboelse Download PDF
Christiansvej 11   - Diverse ADR? Download PDF

Tabellen viser de 19 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20180531 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
19060321 10 andenServitut Dok om vejret mv (5Æ350)
19181204 11 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19190219 12 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv (6N608)
19190611 13 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv (6O1761)
19191007 14 andenServitut Dok om vejtilslutning til Roskildevej (6P75)
19200217 15 andenServitut Dok om forpl til pålæg af visse nærmere
19230724 16 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv for den
19630524 17 andenServitut Dok om byggelinier mv
19690628 18 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, Resp lån i off
19710902 19 andenServitut Dok om adgangsbegrænsning mv
18460527 2 andenServitut Dok om vejret mv
19881214 20 andenServitut Dok om naturgas mv
29.11.2012 24 Anden servitut DEKLARATION OM TILSLUTNINGSPLIGT
20121129 25 andenServitut
18901203 3 andenServitut Dok om vejret mv
18901210 4 andenServitut Dok om vejret mv
18940704 5 andenServitut Dok om en overkørsel (5H477)
18971013 6 andenServitut Dok om vejret mv (5M801)
18981116 7 andenServitut Dok om to overkørsler
19000214 8 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19000502 9 andenServitut Dok om 2 overkørsler (5Q542)

Tabellen viser de 22 servitutter på ejendommen Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 28 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Christiansvej 19, st. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Christiansvej 19, st. tv
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Christiansvej 19, st. tv, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Område ved Christiansvej, Eriksvej og Emilsvej Download PDF
2021 Lokalplan (forslag) Temalokalplan for hegn langs større veje Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Offentligt område ved Ringvejskrydset Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Christiansvej 19, st. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »