DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Islevdalvej 170, 2610 Rødovre


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Islevdalvej 170. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 15 byggesagsdokumenter knyttet til Islevdalvej 170. De dækker perioden 1966 - 2009 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er tre servitutter knyttet til Islevdalvej 170. Bygningens ældste servitut stammer fra 1960 og den seneste tinglyste servitut er fra 2003. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Islevdalvej 170 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Islevdalvej 170.
thumbnail: Skråfoto fra 1956 taget 29 meter fra Islevdalvej 170

Skråfoto fra 1956 taget 29 meter øst for Islevdalvej 170. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre

Bygningen på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre har 15 historiske byggesager, der dækker perioden 1966 - 2009. De 15 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Islevdalvej 170

Adresse Dato Beskrivelse Download
Islevdalvej 170 2009 Diverse korrespondance Download PDF
Islevdalvej 170 1997 Erhverv/Skilt/pylon Download PDF
Islevdalvej 170 1991 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Islevdalvej 170 1990 Afløb Download PDF
Islevdalvej 170 1989 Erhverv/Etablering Download PDF
Islevdalvej 170 1987 Erhverv/Etablering Download PDF
Islevdalvej 170 1987 Olietank/brændstoftank Download PDF
Islevdalvej 170 1987 Olietank/brændstoftank Download PDF
Islevdalvej 170 1985 Carport/garage Download PDF
Islevdalvej 170 1985 Diverse Matr. nr. sager Download PDF
Islevdalvej 170 1969 Erhverv/Etablering Download PDF
Islevdalvej 170 1966 Erhverv/Værksted Download PDF
Islevdalvej 170 1966 Beregning Download PDF
Islevdalvej 170   - Diverse Omslag Download PDF
Islevdalvej 170   - Diverse Omslag Download PDF

Tabellen viser de 15 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Islevdalvej 170, 2610 Rødovre.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Rødovre Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Rødovre Kommune »

Servitutter på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19600506 1 andenServitut anm byrder, anm
19661103 2 andenServitut Dok om fjernelse af 2 stk reklameskilte og 6
25.04.2003 3 Servitut Lokalplan 70 for erhvervsområdet omkring Islevdalvej og Hvidsværmervej . Forprioritet

Tabellen viser de 3 servitutter på ejendommen Islevdalvej 170, 2610 Rødovre.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 30 marts, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Islevdalvej 170 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Islevdalvej 170, 2610 Rødovre

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Rødovre Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Islevdalvej 170, 2610 Rødovre her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Islevdalvej 170, 2610 Rødovre Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Islevdalvej 170, 2610 Rødovre

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Islevdalvej 170, 2610 Rødovre

År Plantype Beskrivelse Download
2017 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 142 - Islevdal Erhvervskvarter Download PDF
2021 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2022 - 2034 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Rødovrestrategi 2020 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Islevdalvej 170 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »