DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Sindalvej 7, 2610 RødovreRKR-pris i postnr
19.803.520
Mere Info 
Udbudspris i postnr
22.591.456
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Bygning til lager på Sindalvej 7, 2610 Rødovre er ifølge BBR en lejebolig udlejet af Equipment A/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 17.500.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Sindalvej 7, 2610 Rødovre

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2610 Rødovre i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2610 Rødovre ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2022) er 30.943 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 35 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 35 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Bygning til lager på Sindalvej 7, 2610 Rødovre har et vægtet areal på 640 m². Hvis Sindalvej 7, 2610 Rødovre er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 640 m2 x 30,943 kr/m2 = 19.803.520 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2610 Rødovre
19.803.520 kr.

Udbudspriser i 2610 Rødovre

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2610 Rødovre kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Sindalvej 7. Der er p.t. 61 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 61 villaer, der p.t. er til salg i 2610 Rødovre.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 23,582 til 59,503 kr/m2, med et gennemsnit på 37,492 kr/m2 og en median på 37,157 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Sindalvej 7, 2610 Rødovre svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 640 m2 x 37,157 kr/m2 x 0.95 = 22.591.456 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2610 Rødovre) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 61 Villaer til salg i 2610 Rødovre
22.591.456 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af bygning til lager på Sindalvej 7. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk