DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Baunebakkevej 41. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 45 byggesagsdokumenter knyttet til Baunebakkevej 41. De dækker perioden 1961 - 2015 og giver et indblik i lejlighedens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er ti servitutter knyttet til Baunebakkevej 41. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1988 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Baunebakkevej 41 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Baunebakkevej 41.
thumbnail: Skråfoto fra 1936-1938 taget 39 meter fra Baunebakkevej 41

Skråfoto fra 1936-1938 taget 39 meter nordvest for Baunebakkevej 41. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre

Lejligheden på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre har historiske byggesager, men vi kan desværre ikke vise detaljerne.

Hvidovre Kommune har et online byggesagsarkiv. Desværre kræves der NemId login for at se byggesagerne og vi kan derfor på DinGeo ikke vise eventuelle byggesager på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre. Prøv eventuelt at slå adressen op i kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Hvidovre Kommune Kommune ».

Historiske byggesager, Baunebakkevej 41

Adresse Dato Beskrivelse Download
Byggesagsarkiv kræver NemId

Tabellen viser de 45 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19650202 1 andenServitut Dok om transformerstation mv
20181001 11 vedtaegter 27.10.2011-1003083594
19650219 2 andenServitut Dok om vandopstemning
19690730 3 andenServitut Byplanvedtægt nr. 10
19820421 4 andenServitut anm hæftelser,
19880302 5 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forsynings-/afløbsledninger mv
02.03.1988 6 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, forsynings-/afløbsledninger mv
20111027 7 vedtaegter 01.10.2018-1010155631
27.10.2011 8 Vedtægter § 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er: Ejerforeningen Hvidovre Centret, matrikel nr. 21 b Hvidovre by, Hvidovre, Baunebakkevej 1-155, 2650 Hvidovre, og foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune.
27.10.2011 9 Nye vedtægter § 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er: Ejerforeningen Hvidovre Centret, matrikel nr. 21 b Hvidovre by, Hvidovre, Baunebakkevej 1-155, 2650 Hvidovre, og foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune.

Tabellen viser de 10 servitutter på ejendommen Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 august, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Baunebakkevej 41 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Hvidovre Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Baunebakkevej 41
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Baunebakkevej 41, 2650 Hvidovre

År Plantype Beskrivelse Download
1961 Lokalplan (vedtaget) Område langs Hvidovrevej Download PDF
2016 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2016 Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Det bæredygtige forstadsliv Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019 Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Baunebakkevej 41 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »