DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Eskemosevej 16, 3630 JægersprisGeomatic AVM
1.240.483
Mere Info 
Boliga
869.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
520.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
926.000
Mere Info 
Justeret RKR
1.148.263
Mere Info 
Udbudspris i postnr
973.650
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 1,24 mio. kr.

    november 2021
  • Seneste Salgspris

    575.000 kr.

    25. april 2003

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

1.031.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fem vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke ″Den offentlige ejendomsvurdering″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at den er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af sommerhuset på Eskemosevej 16 ligger sandsynligvis i intervallet fra 0,9 mio. kr (Boliga) til mio. kr 1,2 (AVM).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 1,24 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at sommerhuset har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 9.370 kr. månedligt.

Geomatic AVM
1.240.483 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad sommerhuset på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
869.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Sommerhuset på Eskemosevej 16. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Eskemosevej 16. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Sommerhuset.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Sommerhuset på Eskemosevej 16 i Jægerspris er 520.000 kr (år 2021). Grunden på 1.371 m2 er vurderet til 225.100 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 2.730 kr og en grundskyld på 5.531,5 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Sommerhuset.

Den offentlige ejendomsvurdering
520.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Eskemosevej 16 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Fritidshuse i postnummer 3630 Jægerspris i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Fritidshuse i postnummer 3630 Jægerspris ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 18.520 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 80 frie handler af Fritidshuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 80 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Sommerhuset på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris har et vægtet areal på 50 m². Hvis Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 50 m2 x 18,520 kr/m2 = 926.000 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Fritidshuse i 3630 Jægerspris
926.000 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Sommerhus i 3630 Jægerspris. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2003 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Sommerhuset på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 25. april 2003, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 575.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
25. april 2003Alm. frit salg575.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 50 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Eskemosevej 16 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Fritidshuse i postnummer 3630 Jægerspris (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 50 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2003 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 1.148.263 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris var i andet kvartal 2003. Salgsprisen 575.000 kr. var 24 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 24 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 50 m2 x 18,520 kr/m2 x 1.24 = 1.148.263 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2003)

Salgsjusteret m2-pris for Fritidshuse i 3630 Jægerspris
1.148.263 kr.

Udbudspriser i 3630 Jægerspris

Udbudspriser på omkringliggende sommerhuse i 3630 Jægerspris kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Eskemosevej 16. Der er p.t. 79 sommerhuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 79 sommerhuse, der p.t. er til salg i 3630 Jægerspris.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 11,179 til 61,666 kr/m2, med et gennemsnit på 21,957 kr/m2 og en median på 19,473 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris svarer til gennmsnits-sommerhuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 50 m2 x 19,473 kr/m2 = 973.650 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for sommerhuse i 3630 Jægerspris)

gns. m2 udbudspris for 79 Fritidshuser til salg i 3630 Jægerspris
973.650 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af sommerhuset på Eskemosevej 16. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk