Agervang/Grønneparken - Forebyggelsesområde

Antal indbyggere
1.362
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
55.4 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
38.2 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
2.36 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
64.1 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
62.1 %
Ghettokriterium: < 55 %


Agervang/Grønneparken er et forebyggelsesområde.

Agervang/Grønneparken er et mellemstort boligområde med 1.362 beboere, hvoraf 55.4 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (38.2 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 64.1 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 2.36 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Boligområdet Grønneparken (tidligere kaldt Agervant; også betegnet Vangkvarteret) ligger i den sydlige del af Holbæk – ikke langt fra de rekreative områder Fælleden og Andelsbyen Nyvang.

Arkitektonisk fremstår området, der administreres af Lejerbo, flot efter vellykkede renoveringer i de to afdelinger.

Boligområdet

Agervang/Grønneparken ligger i postnummer 4300 Holbæk og tilhører Holbæk Kommune.

Agervang/Grønneparken består af fem almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er et forebyggelsesområde?

Forebyggelsesområder er almennyttige boligområder, der ikke opfylder ghettokriterierne, men som vurderes at være i risiko for, at udvikle sig til ghettoer. Der er 62 almene boligområder med samlet ca. 115.000 beboere på listen af forebyggelsesområder. Det betyder, at mere end hver 10. almene beboer p.t. har sit hjem i et forebyggelsesområde. Se hele ghettolisten.

Restriktioner for forebyggelsesområder

Der gælder en række restriktioner for Agervang/Grønneparken og andre forebyggelsesområder. Holbæk Kommune og de almene boligorganisationer har pligt til at sortere boligsøgende i Agervang/Grønneparken og stille krav til for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst. Et af målene bag udpegning af forebyggelsesområder er, at der inden 2030 ikke findes områder i Danmark, hvor der er bosat mere end 30 procent såkaldte "ikke-vestlige indvandrere og efterkommere". P.t. er det tal 55.4 procent.

Hvordan defineres forebyggelsesområder?

Et forebyggelsesområde (som f.eks. Agervang/Grønneparken) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 30 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.
  • Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år.
  • Lavt uddannelsesniveau, over 60 % har kun grunduddannelse.
  • Lavt indtægtsniveau, under 65 % af gennemsnittet i regionen.
Boligafdeling 123-0, Havevang/Agervang
Den almene boligafdeling 123-0, Havevang/Agervang er en del af Agervang/Grønneparken - Forebyggelsesområde.
Foto: DanmarkBolig