Fælledvej-området - Forebyggelsesområde

Antal indbyggere
1.363
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
31.5 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
34.6 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
1.79 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
46.6 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
69.7 %
Ghettokriterium: < 55 %


Fælledvej-området er et forebyggelsesområde.

Fælledvej-området er et mellemstort boligområde med 1.363 beboere, hvoraf 31.5 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (34.6 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 46.6 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 1.79 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Boligområdet

Fælledvej-området ligger i postnummer 4000 Roskilde og tilhører Roskilde Kommune.

Fælledvej-området består af 19 almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er et forebyggelsesområde?

Forebyggelsesområder er almennyttige boligområder, der ikke opfylder ghettokriterierne, men som vurderes at være i risiko for, at udvikle sig til ghettoer. Der er 62 almene boligområder med samlet ca. 115.000 beboere på listen af forebyggelsesområder. Det betyder, at mere end hver 10. almene beboer p.t. har sit hjem i et forebyggelsesområde. Se hele ghettolisten.

Restriktioner for forebyggelsesområder

Der gælder en række restriktioner for Fælledvej-området og andre forebyggelsesområder. Roskilde Kommune og de almene boligorganisationer har pligt til at sortere boligsøgende i Fælledvej-området og stille krav til for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst. Et af målene bag udpegning af forebyggelsesområder er, at der inden 2030 ikke findes områder i Danmark, hvor der er bosat mere end 30 procent såkaldte "ikke-vestlige indvandrere og efterkommere". P.t. er det tal 31.5 procent.

Hvordan defineres forebyggelsesområder?

Et forebyggelsesområde (som f.eks. Fælledvej-området) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 30 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.
  • Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år.
  • Lavt uddannelsesniveau, over 60 % har kun grunduddannelse.
  • Lavt indtægtsniveau, under 65 % af gennemsnittet i regionen.
Boligafdeling 2, De fire gårde
Den almene boligafdeling 2, De fire gårde er en del af Fælledvej-området - Forebyggelsesområde.
Foto: DanmarkBolig