DinGeo — i hele Danmark

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har 87.015 indbyggere, hvilket gør den til landets 14. største målt på indbyggerantal. Borgmester er Joy Mogensen fra Socialdemokraterne og kommunens administrative centrum er Roskilde by, hvor over halvdelen af kommunens indbyggere bor.

Roskilde Kommune har flotte nøgletal og specielt tallene på "Vækstmuligheder" er beundringsværdige - Her ligger kommunen i den bedste tredjedel på alle parametre i forhold til de 97 kommuner andre danske kommuner.

Roskilde Kommune satser på en udvikling af højteknologiske, vidensbaserede virksomheder i nær tilknytning til de eksisterende forskningscentre Risø, Roskilde Universitets Center, Center for Avanceret Teknologi og Danmarks Miljøundersøgelser. En betydelig del af kommunens erhvervsaktive pendler dog til København.


Kontakt

Adresse:
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1,
4000 Roskilde

Email:
kommunen@roskilde.dk

Webside:
www.roskildekom.dk

Nøgletal for Roskilde Kommune

Dårligt helbred #15/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 10 procent af indbyggerne i Roskilde Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #32/98

Middellevetiden i Roskilde Kommune er 81.0 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Roskilde Kommune sig på plads nr. 32. Over de sidste fire år er middellevetiden i Roskilde Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #73/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Roskilde Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.3 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Roskilde Kommune på en 73. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #15/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Roskilde Kommune, der ryger. I 2013 røg 18.4 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #38/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Roskilde Kommune er det desværre kun 28.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Roskilde Kommune på en 38. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #18/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Roskilde Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 18. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #52/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Roskilde Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1635 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1617 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #22/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Roskilde Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.3 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #13/98

I 2019 var 0.9 per 1000 indbyggere i Roskilde Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #67/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 67 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Roskilde Kommune behandlet 3147 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 85 dage. Sagsbehandlingen afregnes ikke på timebasis, men der et fast gebyr på byggesager på 1000 kr.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Roskilde Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #31/98

Blandt Roskilde Kommunes folkeskoleelever trives 32.7 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 31. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (32.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #60/98

Roskilde Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.023. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 60. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #8/98

I 2017 var Roskilde Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.7. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #17/96

I 2018 var 1.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Roskilde Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #16/98

Der er i Roskilde Kommune 105.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 16. plads.

Anbragte Børn #19/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 19. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #38/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Roskilde Kommune 74.1 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 38. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Roskilde Kommune her »
Udgifter til idræt #19/98

Roskilde Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Roskilde Kommune i gennemsnit 1145 kr. om året pr. borger på idræt. 710 kr. på drift og 435 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #48/98

Roskilde Kommune har 17.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 48. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #7/98

Borgerne i Roskilde Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #61/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Roskilde Kommune 6.8 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Roskilde Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #83/98

I 2017 var der i Roskilde Kommune 48.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #15/98

Roskilde Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 219,200 kr.Det er den 15. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #13/98

Roskilde Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 55,953 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #13/98

I Roskilde Kommune er der 4.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 13. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #36/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Roskilde Kommune 25.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 36 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #37/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Roskilde Kommune 25.69, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 37 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #43/98

Roskilde Kommune har en langfristet gæld på 15,522 kr per indbygger.Det er danmarks 43. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #31/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Roskilde Kommune på en flot 31. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #19/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Roskilde Kommune at vokse med 8.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #25/98

I Roskilde Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #13/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Roskilde Kommune var 358,643 kr. Det er en den 13. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #14/98

2.2 procent af befolkningen i Roskilde Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #25/98

Der er jobvækst Roskilde Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Roskilde Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Roskilde Kommune
Der er 432 boliger til salg i Roskilde Kommune

Dags dato (26. februar 2024) er der 432 boliger til salg i Roskilde Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 607 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Roskilde Kommune:

Se alle boliger til salg i Roskilde Kommune her »

Grundskoler i Roskilde Kommune

Folkeskoler i Roskilde Kommune


Roskilde Kommune er inddelt i 18 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 21 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Roskilde Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,887 kr., er den 64. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Roskilde Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Roskilde Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Roskilde Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Lindebjergskolen | 3.379   0.0 | 563,563 kr. roskilde-lindebjerg 
Margretheskolen | 3.606   0.0 | 554,012 kr. roskilde-margrethe 
Nordskolen, afdeling Jyllinge | 3.510   0.0 | 583,442 kr. roskilde-jyllinge 
Nordskolen, afdeling Baunehøj | 3.466   -0.4 | 594,341 kr. roskilde-baunehoej 
Gadstrup Skole | 3.555   0.0 | 552,980 kr. roskilde-gadstrup 
Viby Skole, afdeling Ørstedvej | 3.498   0.0 | 505,815 kr. roskilde-pedersyv 
Viby Skole, afdeling Bueager | 3.490   0.0 | 565,249 kr. roskilde-daastrup 
Absalons Skole | 3.587   0.0 | 523,936 kr. roskilde-absalon 
Hedegårdenes Skole | 3.660   0.0 | 444,683 kr. roskilde-hedegaardens 
Himmelev Skole | 3.670   0.0 | 689,539 kr. roskilde-himmelev 
Klostermarksskolen | 3.654   0.0 | 609,603 kr. roskilde-klostermark 
Lynghøjskolen | 3.633   0.0 | 566,171 kr. roskilde-lynghoej 
Sct. Jørgens Skole | 3.632   0.0 | 340,175 kr. roskilde-sanktjoergen 
Vindinge Skole | 3.667   - 594,879 kr. roskilde-vindinge 
Vor Frue Skole - 0.0 | - roskilde-vorfrue 
Østervangsskolen | 3.538   0.0 | 366,699 kr. roskilde-oestervang 
Tjørnegårdskolen | 3.671   -1.0 | 402,406 kr. roskilde-tjoernegaard 
TCR TiendeklasseCenter Roskilde - - - -
Trekronerskolen | 3.640   0.0 | 472,629 kr. roskilde-trekroner 
Viby Skole - - - -
Nordskolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune er der 8 Privatskoler.

Privatskoler i Roskilde Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Roskilde Lille Skole -1.0 |
Viby Friskole 0.0 |
Roskilde Private Realskole 0.0 |
Roskilde Private Skole 0.0 |
Skt. Josefs Skole 0.0 |
Kristofferskolen -
Freds Skole 0.0 |
Ros Privatskole 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Roskilde Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Roskilde Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Fælledvej-området Roskilde 1363 34.6 31.5 1.79 46.6 69.7
Rønnebærparken/Æblehaven Roskilde 1247 38.7 44.7 2.17 60.4 62.4