Nørager/Søstjernevej-m.fl - Omdannelsesområde

Antal indbyggere
1.232
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
67.5 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
40.9 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
1.74 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
73.6 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
61.6 %
Ghettokriterium: < 55 %


Nørager/Søstjernevej-m.fl er en hård ghetto (omdannelsesområde).

Nørager/Søstjernevej-m.fl er et mellemstort boligområde med 1.232 beboere, hvoraf 67.5 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Hele 40.9 procent af beboerne i alderen 18-64 år er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, hvilket er over ghettokriterieret på 40 procent. 73.6 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 1.74 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Nørager/Søstjernevej-m.fl er hård ghetto (der nu kaldes et omdannelsesområde). Det betyder at Nørager/Søstjernevej-m.fl har opfyldt betingelserne for at være et parallelsamfund (tidligere benævnt et ghettoområde) igennem mindst fem år. Boligorganisation og kommune skal lave en udviklingsplan for Nørager/Søstjernevej-m.fl for, hvordan de vil få andelen af almene familieboliger ned på 40 procent inden 2030. Læs mere på sitet Danmarks Almene Boliger ».

Boligområdet

Nørager/Søstjernevej-m.fl ligger i postnummer 6400 Sønderborg og tilhører Sønderborg Kommune.

Nørager/Søstjernevej-m.fl består af to almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er en hård ghetto (omdannelsesområde) ?

Der er p.t. 8 hårde ghettoområder i Danmark - Se hele ghettolisten.

Restriktioner for hårde ghettoer

Der gælder en række restriktioner for Nørager/Søstjernevej-m.fl og andre omdannelsesområder. Boligorganisation og Sønderborg Kommune skal lave en udviklingsplan for, hvordan de vil få andelen af almene familieboliger ned på de 40 procent. De typiske løsninger er (1) nedrivning af almene familieboliger; (2) privat nybyggeri i boligområdet; (3) konvertering af familieboliger til ældre- og/eller ungdomsboliger; (4) salg af almene familieboliger til private udlejere.

Ved nedrivning, ombygning og konvertering vil familier blive genhuset et andet sted i kommunen (eller i en anden kommune efter aftale med boligorganisationen). Ved salg vil du blive genhuset i samme boligområde. Genhusningsbolig skal være i nogenlunde samme stand og størrelse.

Hvordan defineres hårde ghettoer?

Hårde ghettoer (omdannelsesområder) er de boligområder, der i 5 år i træk har været udpeget som parallelsamfund (tidligere kaldt ghetto-områder).

En ghetto (som f.eks. Nørager/Søstjernevej-m.fl) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 50 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år
  • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år
  • Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
Boligafdeling 24, Søstjernevej/ Søgræsvej/ Koralvej/Konkylievej/Ringbakken
Den almene boligafdeling 24, Søstjernevej/ Søgræsvej/ Koralvej/Konkylievej/Ringbakken er en del af Nørager/Søstjernevej-m.fl - Omdannelsesområde.
Foto: DanmarkBolig