Tingbjerg/Utterslevhuse - Forebyggelsesområde

Antal indbyggere
5.873
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
72.4 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
25.5 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
1.95 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
66.6 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
55.3 %
Ghettokriterium: < 55 %


Tingbjerg/Utterslevhuse er et forebyggelsesområde.

Tingbjerg/Utterslevhuse er et stort boligområde med hele 5.873 beboere, hvoraf 72.4 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (25.5 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 66.6 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 1.95 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Tingbjerg/Utterslevhuse, tidligere kendt som et parallelsamfund i København, har gennemgået betydelige ændringer. For at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 % inden 2030, er der udviklet en plan for området. Denne plan omfatter byggeriet af ca. 1500 private boliger, herunder rækkehuse og lejligheder, samt en øgning i antallet af ungdoms- og ældreboliger. Yderligere forbedringer inkluderer nye forretninger, børneinstitutioner, og en vejforbindelse til Bystævneparken. Disse tiltag sigter mod at revitalisere og diversificere området, hvilket bidrager til en positiv udvikling i Tingbjerg/Utterslevhuse.

Boligområdet

Tingbjerg/Utterslevhuse ligger i postnummer 2700 Brønshøj og tilhører København Kommune.

Tingbjerg/Utterslevhuse består af 16 almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er et forebyggelsesområde?

Forebyggelsesområder er almennyttige boligområder, der ikke opfylder ghettokriterierne, men som vurderes at være i risiko for, at udvikle sig til ghettoer. Der er 62 almene boligområder med samlet ca. 115.000 beboere på listen af forebyggelsesområder. Det betyder, at mere end hver 10. almene beboer p.t. har sit hjem i et forebyggelsesområde. Se hele ghettolisten.

Restriktioner for forebyggelsesområder

Der gælder en række restriktioner for Tingbjerg/Utterslevhuse og andre forebyggelsesområder. København Kommune og de almene boligorganisationer har pligt til at sortere boligsøgende i Tingbjerg/Utterslevhuse og stille krav til for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst. Et af målene bag udpegning af forebyggelsesområder er, at der inden 2030 ikke findes områder i Danmark, hvor der er bosat mere end 30 procent såkaldte "ikke-vestlige indvandrere og efterkommere". P.t. er det tal 72.4 procent.

Hvordan defineres forebyggelsesområder?

Et forebyggelsesområde (som f.eks. Tingbjerg/Utterslevhuse) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 30 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.
  • Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år.
  • Lavt uddannelsesniveau, over 60 % har kun grunduddannelse.
  • Lavt indtægtsniveau, under 65 % af gennemsnittet i regionen.
Boligafdeling 3026 Tingbjerg I
Den almene boligafdeling 3026 Tingbjerg I er en del af Tingbjerg/Utterslevhuse - Forebyggelsesområde.
Foto: DanmarkBolig