DinGeo — i hele Danmark

Albertslund Ungecenter
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler i Albertslund Kommune


Antal Elever
94
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
4,6
Mere Info 
Dansk Herkomst
68,1%
Mere Info 
Udgift per elev
91.740 kr
Mere Info 

Albertslund Ungecenter


Adresse:
Albertslund Ungecenter
Liljens Kvt 2,
2620 Albertslund

Institutionsnummer:
280472

Skoleleder:
Ane Marie Kristensen

Telefon:
4364 2215

Email:
ane.marie.kristensen@albertslund.dk

Webside:
http://

Læs mere om skoledata »

Albertslund Ungecenter

Albertslund Ungecenter er en Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler i Albertslund KommuneKaraktergennemsnit på Albertslund Ungecenter

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Albertslund Ungecenter - - - - -
Albertslund Kommune 5.5 6.0 8.96.3 6.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

? Udvikling i karaktergennemsnit

Vi kan ikke beregne den tidslige udvikling af gennemsnitskarakterne på Albertslund Ungecenter. Der er kun karakterdata for 1 år.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Albertslund Ungecenter dækkende en år fra 2021 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdisciplinerKaraktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Albertslund Ungecenter

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 68,1 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 94 elever på Albertslund Ungecenter. Elevtallet har over de sidste 9 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Albertslund Ungecenter i perioden 2013 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Albertslund Ungecenter er en Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler med 113 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Albertslund Ungecenter ligger i Albertslund Kommune, der årligt investerer 91,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 9. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Albertslund Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Vi har ikke oplysninger om forældrebetalingen på Albertslund Ungecenter.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Albertslund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egelundskolen 3.523 | 0.0 | 453,316 kr. Se på kort
Vridsløselille Skole
ikke aktiv
- - -
Hyldagerskolen
ikke aktiv
- - -
Albertslund Lille Skole - 0.0 | -
Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
ikke aktiv
- - -
Herstedøster Skole 3.603 | 0.0 | 449,968 kr. Se på kort
Herstedvester Skole 3.489 | 0.0 | 389,780 kr. Se på kort
Herstedlund Skole 3.749 | -1.0 | 299,748 kr. Se på kort
Albertslund Ungecenter, 10. kl. afdeling - - - Se på kort

Kommunens 9 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »