DinGeo — i hele Danmark

Brøndagerskolen, Helhedstilbudet
Specialskoler for børn i Albertslund Kommune


Antal Elever
93
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Elevfravær
19,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
64,5%
Mere Info 
Udgift per elev
91.740 kr
Mere Info 

Brøndagerskolen, Helhedstilbudet


Adresse:
Brøndagerskolen, Helhedstilbudet
Nordmarks Allé 20,
2620 Albertslund

Institutionsnummer:
165015

Skoleleder:
Mette Deibjerg Rasmussen

Telefon:
4368 7200

Email:
broendagerskolen@albertslund.dk

Webside:
http://www.broendager.dk

Læs mere om skoledata »

Brøndagerskolen, Helhedstilbudet

Brøndagerskolen, Helhedstilbudet er en Specialskoler for børn i Albertslund KommuneElevfravær på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 19,4 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet hele 38,8 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 64,5 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 93 elever på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 0,6 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Brøndagerskolen, Helhedstilbudet er en Specialskoler for børn med 81 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Brøndagerskolen, Helhedstilbudet ligger i Albertslund Kommune, der årligt investerer 91,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 9. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Albertslund Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Vi har ikke oplysninger om forældrebetalingen på Brøndagerskolen, Helhedstilbudet.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Albertslund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egelundskolen 3.523 | 0.0 | 453,316 kr. Se på kort
Vridsløselille Skole
ikke aktiv
- - -
Hyldagerskolen
ikke aktiv
- - -
Albertslund Lille Skole - 0.0 | -
Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
ikke aktiv
- - -
Herstedøster Skole 3.603 | 0.0 | 449,968 kr. Se på kort
Herstedvester Skole 3.489 | 0.0 | 389,780 kr. Se på kort
Herstedlund Skole 3.749 | -1.0 | 299,748 kr. Se på kort
Albertslund Ungecenter, 10. kl. afdeling - - - Se på kort

Kommunens 9 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »