DinGeo — i hele Danmark

Furesø Kommune

Furesø Kommune har 40.613 indbyggere og et årligt budget på 2.9 mia. kroner. Furesø har målt pr. indbygger den syvendehøjeste skatteindtægt.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner har Furesø høje udgifter til folkeskoler - Kun Ishøj Kommune bruger flere penge på folkeskoler. Andre udgiftstunge område er dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber), udgifter til natur- og miljøbeskyttelse, musikarrangementer og kultur. Omvendt bruger kommunen knap så mange penge på sygedagpenge og administration af jobcentre.

Farum Kommune udgøres af de tidligere primærkommuner Værløse og Farum. Med sin beliggenhed midt i Nordsjælland i et naturskønt område 20 km fra København er Furesø Kommune en attraktiv forstad i det storkøbenhavnske område. En stor del af arbejdsstyrken er beskæftiget uden for kommunen.


Kontakt

Adresse:
Furesø Kommune
Stiager 2,
3500 Værløse

Email:
furesoe@furesoe.dk

Webside:
www.furesoe.dk

Nøgletal for Furesø Kommune

Dårligt helbred #5/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 8 procent af indbyggerne i Furesø Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #4/98

Middellevetiden i Furesø Kommune er 82.4 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Furesø Kommune sig på plads nr. 4. Over de sidste fire år er middellevetiden i Furesø Kommune øget med 0.9 år.

! Alkoholforbrug #81/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Furesø Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Furesø Kommune på en 81. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #3/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Furesø Kommune, der ryger. I 2013 røg 13.6 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #11/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Furesø Kommune er det heldigvis hele 32.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Furesø Kommune på en 11. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #5/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Furesø Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 9.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 5. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #59/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Furesø Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1651 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1487 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #8/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Furesø Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.5 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #3/98

I 2019 var 0.6 per 1000 indbyggere i Furesø Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #74/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 74 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Furesø Kommune behandlet 1028 byggesager med 3 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 30 dage. Prisen var i 2019 692 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Furesø Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #8/98

Blandt Furesø Kommunes folkeskoleelever trives 38.4 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 8. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (38.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #59/98

Furesø Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.018. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 59. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #7/98

I 2017 var Furesø Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.8. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #23/96

I 2018 var 2.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Furesø Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 23. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #12/98

Der er i Furesø Kommune 112.5 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 12. plads.

Anbragte Børn #1/98

0.3 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 1. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #18/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Furesø Kommune 76.4 procent.Det placerer kommunen på en flot 18. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Furesø Kommune her »
Udgifter til idræt #6/98

Furesø Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Furesø Kommune i gennemsnit 1372 kr. om året pr. borger på idræt. 1159 kr. på drift og 212 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #85/98

Furesø Kommune har 14.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 85. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #12/98

Borgerne i Furesø Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #81/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Furesø Kommune 10.0 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #39/98

I 2017 var der i Furesø Kommune 1.6 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #59/98

I 2017 var der i Furesø Kommune 36.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #6/98

Furesø Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 261,068 kr.Det er den 6. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #27/98

Furesø Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,582 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #11/98

I Furesø Kommune er der 5.1 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 11. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #20/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Furesø Kommune 24.8 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 20 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #17/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Furesø Kommune 21.5, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 17 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #97/98

Furesø Kommune har en langfristet gæld på 66,154 kr per indbygger.Det er danmarks 2. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #14/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 79.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Furesø Kommune på en flot 14. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 79.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #5/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Furesø Kommune at vokse med 12.7 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #26/98

I Furesø Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #6/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Furesø Kommune var 420,620 kr. Det er en den 6. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #15/98

2.2 procent af befolkningen i Furesø Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #74/98

Der er jobvækst Furesø Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Furesø Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Furesø Kommune
Der er 181 boliger til salg i Furesø Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 181 boliger til salg i Furesø Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Furesø Kommune:

Se alle boliger til salg i Furesø Kommune her »

Grundskoler i Furesø Kommune

Folkeskoler i Furesø Kommune


Furesø Kommune er inddelt i 7 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 14 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Furesø Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 68,898 kr., er den 35. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Furesø Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Furesø Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Furesø Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Hareskov Skole - 0.0 | - furesoe-hareskov 
Lille Værløse Skole | 3.645   0.0 | - furesoe-vaerloese 
Søndersøskolen | 3.783   0.0 | 430,609 kr. furesoe-soendersoe 
Syvstjerneskolen | 3.707   0.0 | 705,469 kr. furesoe-syvstjerne 
Egeskolen | 4.114   - - -
Lyngholmskolen | 3.692   0.0 | 443,967 kr. furesoe-lyngholm 
Solvangskolen | 3.692   0.0 | 586,760 kr. furesoe-solvang 
Stavnsholtskolen | 3.565   0.0 | 446,221 kr. furesoe-stavnsholt 
TEC, Furesø Erhvervsuddannelser - - - -
Lille Værløse Skole, Ryetvej-afdelingen - - - -
Lille Værløse Skole, Jonstrup-afdelingen - - - -
Syvstjerneskolen - Lillestjernen - - - -
Syvstjerneskolen - Broen - - - -
Syvstjerneskolen - Skovløbervangen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Furesø Kommune

I Furesø Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Furesø Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Marie Kruses Skole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.