DinGeo — i hele Danmark

Gribskov Kommune

Gribskov Kommune har 41.213 indbyggere og et årligt budget på 2.6 mia. kroner. Borgmester er Anders Gerner Frost fra lokallisten Nytgribskov og kommunens administrative centrum ligger i Helsinge.

Gribskov Kommune har relativt pæne nøgletal. Befolkningen er gennemsnitlig mere fysisk aktiv og mindre overvægtig ift de fleste andre danske kommuner. Kommunens folkeskoleelever klarer sig dog lidt dårligere end forventet (negativ undervisningseffekt) og samtidig er den gennemsnitlige skoletrivsel lidt under gennemsnittet.

Gribskov Kommune har en flot natur, der i høj grad også bærer præg af kirke- og kongemagtens aktiviteter igennem historien, med eksempelvis Asserbo Slot og Esrum Kloster. Cirka halvdelen af kommunens arbejdsstyrke arbejder udenfor kommunen og de pendler fortrinsvis til København til Hillerød. De sidste 50-60 år er kommunens ældre sommerhusområder ved Tisvilde-Rågeleje-Gilleleje-Dronningmølle vokset betragteligt, og der er i dag ca. 12.000 sommerhuse i kommunen langs et 1-2 km bredt bælte langs Sjællands smukke nordkyst.


Kontakt

Adresse:
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3,
3200 Helsinge

Email:
borgerservice@gribskov.dk

Webside:
www.gribskov.dk

Nøgletal for Gribskov Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Gribskov Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #64/98

Middellevetiden i Gribskov Kommune er 80.2 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Gribskov Kommune sig på plads nr. 64. Over de sidste fire år er middellevetiden i Gribskov Kommune øget med 0.7 år.

! Alkoholforbrug #77/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Gribskov Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Gribskov Kommune på en 77. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #43/98

Der er desværre en del rygere i Gribskov Kommune. I 2013 røg 21.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #24/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Gribskov Kommune er det heldigvis hele 29.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Gribskov Kommune på en 24. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #23/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Gribskov Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 23. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #29/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Gribskov Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1552 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1517 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #11/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Gribskov Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.9 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Gribskov Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #96/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 96 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Gribskov Kommune behandlet 2463 byggesager med 3 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 67 dage. Prisen var i 2019 740 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Gribskov Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #55/98

Blandt Gribskov Kommunes folkeskoleelever trives 29.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 55 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #87/98

Gribskov Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.201. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 87. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #30/98

I 2017 var Gribskov Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.1. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #23/96

I 2018 var 2.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Gribskov Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 23. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #57/98

Der er i Gribskov Kommune 62.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 57. plads.

! Anbragte Børn #55/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 55. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #43/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Gribskov Kommune 73.5 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 43. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Gribskov Kommune her »
Udgifter til idræt #23/98

Gribskov Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Gribskov Kommune i gennemsnit 1055 kr. om året pr. borger på idræt. 683 kr. på drift og 372 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #14/98

Gribskov Kommune har 22.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 14. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #23/98

Borgerne i Gribskov Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #22/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Gribskov Kommune 4.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Gribskov Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #64/98

I 2017 var der i Gribskov Kommune 38.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #12/98

Gribskov Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 222,500 kr.Det er den 12. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #23/98

Gribskov Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,292 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #23/98

I Gribskov Kommune er der 3.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 23. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #19/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Gribskov Kommune 24.7 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 19 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #71/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Gribskov Kommune 29.34, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 28 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #66/98

Gribskov Kommune har en langfristet gæld på 19,362 kr per indbygger.Det er danmarks 33. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #19/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 78.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Gribskov Kommune på en flot 19. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #59/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Gribskov Kommune at vokse med 1.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #32/98

I Gribskov Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #25/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Gribskov Kommune var 329,466 kr. Det er en den 25. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #40/98

3.2 procent af befolkningen i Gribskov Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #36/98

Der er jobvækst Gribskov Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Gribskov Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Gribskov Kommune
Der er 625 boliger til salg i Gribskov Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 625 boliger til salg i Gribskov Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1117 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Gribskov Kommune:

Se alle boliger til salg i Gribskov Kommune her »

Grundskoler i Gribskov Kommune

Folkeskoler i Gribskov Kommune


Gribskov Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 15 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Gribskov Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 87,241 kr., er den 5. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Gribskov Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Gribskov Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Gribskov Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Blistrup Skole - - - -
Græsted Skole - - - -
Tingbakkeskolen - - - -
Gilleleje skole - - - -
Bjørnehøjskolen | 3.620   -0.4 | 532,262 kr. gribskov_bjoernehoej 
Mårum Skole - - - -
Ramløse Skole | 3.715   - - gribskov_ramloese 
Sankt Helene Skole | 3.585   0.0 | 465,324 kr. gribskov_sankthelene 
Helsinge Skole - - - -
Gilbjergskolen | 3.601   0.2 | 469,947 kr. gribskov_gilbjerg_blistrup 
Gilbjergskolen | 3.601   0.2 | 469,947 kr. gribskov_gilbjerg_gilleleje 
Gribskolen | 3.297   -0.4 | 436,529 kr. gribskov_gribskolen_graested 
Gribskolen | 3.297   -0.4 | 436,529 kr. gribskov_gribskolen_tingbakke 
Nordstjerneskolen | 3.550   0.1 | 458,478 kr. gribskov_nordstjerne 
10. klasse Gribskov - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Gribskov Kommune

I Gribskov Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Gribskov Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Havregården Lille-Kost og Dagskole -
Søborg Privatskole -0.1 |
Alme Skole 0.2 |
Esrum Kostskole -0.7 |
Helsinge Realskole 0.0 |
Gribskov Lilleskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.