DinGeo — i hele Danmark

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune har 61.257 indbyggere og et årligt budget på 4.2 mia. kroner. Kommunen omfatter Falster og den østlige del af Lolland og tager navn efter farvandet Guldborg Sund mellem Falster og Lolland. Det administrative centrum ligger i Nykøbing Falster og John Brædder fra Guldborgsundlisten er borgmester siden 2010.

Borgerne i Guldborgsund Kommunes kærer sig om lokalområdet og der er således relativt mange foreningsaktive borgere (se nøgletal under "Befolkning, Sport og Kultur"). Desværre er nøgletallene for Sundhed relativt dårlige og middellevetiden på 78.9 år, er blandt de laveste i landet. Kommunens erhvervsliv er ud over landbruget præget af små og mellemstore virksomheder. Kommunen satser desuden på turistmæssige attraktioner som fx Middelaldercentret ved Nykøbing og Døllefjelde-Musse Marked. Den kommende Femern Bælt forbindelse er åbenlyst en stor mulighed for Guldborgsund og kan være en vigtig katalysator for udviklingen af Kommunen.


Kontakt

Adresse:
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37,
4800 Nykøbing Falster

Email:
kommunen@guldborgsund.dk

Webside:
www.guldborgsund.dk

Nøgletal for Guldborgsund Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Guldborgsund Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #90/98

Middellevetiden i Guldborgsund Kommune er 78.9 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Guldborgsund Kommune sig på plads nr. 90. Over de sidste fire år er middellevetiden i Guldborgsund Kommune øget med 1.6 år.

! Alkoholforbrug #50/98

Der er en del i Guldborgsund Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Guldborgsund Kommune på en 50. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #55/98

Der er desværre en del rygere i Guldborgsund Kommune. I 2013 røg 21.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #70/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Guldborgsund Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.3 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Guldborgsund Kommune på en 70. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #97/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Guldborgsund Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 19.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 97. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #45/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Guldborgsund Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1611 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1658 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #90/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Guldborgsund Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.9 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Guldborgsund Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #40/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 40 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Guldborgsund Kommune behandlet 2677 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 68 dage. Sagsbehandlingen afregnes ikke på timebasis, men der et fast gebyr på byggesager på 1000 kr.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Guldborgsund Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #57/98

Blandt Guldborgsund Kommunes folkeskoleelever trives 29.8 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 57 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.8 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #66/98

Guldborgsund Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.047. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 66. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #81/98

I 2017 var Guldborgsund Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.4. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #74/96

I 2018 var 4.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Guldborgsund Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #27/98

Der er i Guldborgsund Kommune 85.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 27. plads.

! Anbragte Børn #94/98

1.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 94. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #58/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Guldborgsund Kommune 72.0 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 58. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Guldborgsund Kommune her »
! Udgifter til idræt #46/98

Guldborgsund Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Guldborgsund Kommune i gennemsnit 849 kr. om året pr. borger på idræt. 661 kr. på drift og 188 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #20/98

Guldborgsund Kommune har 19.8 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 20. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #28/98

Borgerne i Guldborgsund Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #41/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Guldborgsund Kommune 5.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #92/98

I 2017 var der i Guldborgsund Kommune 2.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #53/98

I 2017 var der i Guldborgsund Kommune 34.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #86/98

Guldborgsund Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 163,286 kr.Det er den 86. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #87/98

Guldborgsund Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 65,176 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #93/98

I Guldborgsund Kommune er der 2.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 6. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #87/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Guldborgsund Kommune 26.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 12 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #84/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Guldborgsund Kommune 32.34, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 15 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #93/98

Guldborgsund Kommune har en langfristet gæld på 31,204 kr per indbygger.Det er danmarks 6. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #94/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 70.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Guldborgsund Kommune på 94. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 70.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #75/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Guldborgsund Kommune at falde med 0.1 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #92/98

I Guldborgsund Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #88/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Guldborgsund Kommune var 274,807 kr. Det er en den 11 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #97/98

6.7 procent af befolkningen i Guldborgsund Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #59/98

Der er jobvækst Guldborgsund Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Guldborgsund Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Guldborgsund Kommune
Der er 710 boliger til salg i Guldborgsund Kommune

Dags dato (26. februar 2024) er der 710 boliger til salg i Guldborgsund Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 607 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Guldborgsund Kommune:

Se alle boliger til salg i Guldborgsund Kommune her »

Grundskoler i Guldborgsund Kommune

Folkeskoler i Guldborgsund Kommune


Guldborgsund Kommune er inddelt i 14 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 20 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Guldborgsund Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,406 kr., er den 31. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Guldborgsund Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Guldborgsund Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Guldborgsund Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
GULD10 - - - -
Sophieskolen | 3.667   0.0 | - guldborgsund-sophie 
Fjordskolen, Thorsensvej - - - -
SUNDskolen | 3.624   0.0 | - guldborgsund-sund 
Toreby Skole - - - -
Østre Skole - 0.0 | - guldborgsund-oestre 
Østerbroskolen | 3.658   0.0 | 258,046 kr. guldborgsund-lindeskov 
Nordbyskolen | 3.685   0.0 | 471,044 kr. guldborgsund-nordby 
Brydebjergskolen - - - -
Nysted Skole | 3.472   0.0 | 375,183 kr. guldborgsund-nysted 
Nr Alslev Skole | 3.582   0.0 | 402,735 kr. guldborgsund-noerrealslev 
Nr. Vedby Skole & Børnehus | 3.482   0.0 | - guldborgsund-noerrevedby 
Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab | 3.501   0.0 | 385,421 kr. guldborgsund-eskilstrup 
Ellekildeskolen | 3.442   - 399,167 kr. guldborgsund-ellekilde 
Guldborgland Skole - - - -
Sakskøbing Skole | 3.602   1.0 | 358,781 kr. guldborgsund-sakskoebing 
Møllebakkeskolen | 3.605   0.0 | 403,153 kr. guldborgsund-moellebakke 
Stubbekøbing Skole | 3.533   0.0 | 342,572 kr. guldborgsund-stubbekoebing 
Krogløvskolen - - - -
Sydfalster Skole | 3.511   0.0 | 383,507 kr. guldborgsund-sydfalster 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Guldborgsund Kommune

I Guldborgsund Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Guldborgsund Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Idestrup Privatskole 0.0 |
Nykøbing F Realskole 0.0 |
Sct. Joseph Søstrenes Skole 0.0 |
Skovby Friskole 0.0 |
Friskolen i Guldborgsund -
Falsters Lilleskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Guldborgsund Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Guldborgsund Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Lindholm Guldborgsund 1383 38.0 48.2 0.94 61.4 60.3