DinGeo — i hele Danmark

Fole Friskole
Privatskole i Haderslev Kommune


Antal Elever
78
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
76.471 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
9.134 kr
Mere Info 

Fole Friskole


Adresse:
Fole Friskole
Folevej 29, Fole,
6510 Gram

Skoleleder:
Anita Bisgaard

Telefon:
7482 2932

Email:
lene@folefriskole.dk

Webside:
http://folefriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Fole Friskole

Fole Friskole er en privatskole i Haderslev KommuneElevtal og Herkomst på Fole Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 78 elever på Fole Friskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,6 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Fole Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Fole Friskole er en privatskole med 75 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Fole Friskole ligger i Haderslev Kommune, der årligt investerer 76,471 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 39. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Haderslev Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Fole Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 9.134 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 40 grundskoler i Haderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Haderslev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Deutsche Schule Hadersleben - 0.1 | -
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 3.577 | 0.0 | 447,573 kr. Se på kort
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup 3.577 | 0.0 | 447,573 kr. Se på kort
Gram Skole 3.499 | -0.5 | 371,854 kr. Se på kort
Gram Skole 3.499 | -0.5 | 371,854 kr. Se på kort
Haderslev Kristne Friskole - 0.7 | -
Haderslev Realskole - 0.0 | -
Lagoniskolen - -1.0 | - Se på kort
Lagoniskolen - -1.0 | - Se på kort
Sønder Otting Skole - 0.0 | - Se på kort
Sønder Otting Skole - 0.0 | - Se på kort
Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup 3.568 | - 420,403 kr. Se på kort
Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 3.747 | - 411,887 kr. Se på kort
Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin 3.712 | - 450,127 kr. Se på kort
Fællesskolen Nustrup-Sommersted 3.550 | - 419,296 kr. Se på kort
Starup-Øsby Skole og Børnehus 3.690 | - 470,535 kr. Se på kort
Den Nye Friskole - - -
Fjelstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Simmersted Friskole - - -
Arnum Skole
ikke aktiv
- - -
  Fole Friskole - - -
Erlev Skole
ikke aktiv
3.750 | - -
Fællesskolen Hoptrup
ikke aktiv
- - -
Kløvermarkskolen
ikke aktiv
3.638 | - -
Marstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Sct. Severin Skole
ikke aktiv
- - -
Starup Skole
ikke aktiv
- - -
Vilstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Øsby Skole
ikke aktiv
- - -
Favrdalskolen
ikke aktiv
- - -
10. ved Kløften - - - Se på kort
Dannevirkeskolen
ikke aktiv
- - -
Bevtoft Skole
ikke aktiv
- - -
Bregnbjergskolen
ikke aktiv
3.603 | - -
Hammelev Skole
ikke aktiv
- - -
Nustrup Fællesskole
ikke aktiv
- - -
Over Jerstal Skole
ikke aktiv
- - -
Skrydstrup Skole
ikke aktiv
- - -
Sommersted Skole
ikke aktiv
- - -
Ungeuniverset-Vojens
ikke aktiv
3.705 | - -

Kommunens 40 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »