DinGeo — i hele Danmark

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune har 31.162 indbyggere og et årligt budget på 2.2 mia. kroner. Kommunen opstod i 2007 ved sammenlægning af Frederiksværk og Hundested kommuner. Borgmester er Steffen Jensen fra Socialdemokraterne og kommunens administrative centrum er Frederiksværk.

Halsnæs Kommune har nøgletal, der gennemsnitligt er lidt under middel, men kommunen klarer sig rigtig flot på udvikling i arbejdspladser siden 2015, hvor den er fjerdebedst i landet. Antallet af job i kommunen er vokset hele 7.8 procent siden 2015.

Halsnæs Kommune er omgivet af vand næsten til alle sider: Isefjorden, Roskildefjord, Kattegat og Arresø, hvilket udnyttes til tre store lystbådehavne (Frederiksværk, Lynæs og Liseleje) og to erhvervshavne (Frederiksværk og Hundested). Der er over 10.000 sommerhuse i kommunen.


Kontakt

Adresse:
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1,
3300 Frederiksværk

Email:
mail@halsnaes.dk

Webside:
www.halsnaes.dk

Nøgletal for Halsnæs Kommune

! Dårligt helbred #88/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 16 procent af indbyggerne i Halsnæs Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #90/98

Middellevetiden i Halsnæs Kommune er 78.9 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Halsnæs Kommune sig på plads nr. 90. Over de sidste fire år er middellevetiden i Halsnæs Kommune øget med 0.1 år.

! Alkoholforbrug #93/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Halsnæs Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 11.4 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Halsnæs Kommune på en 93. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #36/98

Der er desværre en del rygere i Halsnæs Kommune. I 2013 røg 20.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #81/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Halsnæs Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Halsnæs Kommune på en 81. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #59/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Halsnæs Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.6 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 59. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #55/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Halsnæs Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1639 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1562 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #37/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Halsnæs Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.8 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #91/98

I 2019 var 2.6 per 1000 indbyggere i Halsnæs Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #86/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 86 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Halsnæs Kommune behandlet 1678 byggesager med 3 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 45 dage. Prisen var i 2019 700 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Halsnæs Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #94/98

Blandt Halsnæs Kommunes folkeskoleelever trives 24.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 94 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (24.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #79/98

Halsnæs Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.132. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 79. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #76/98

I 2017 var Halsnæs Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.5. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #80/96

I 2018 var 5.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Halsnæs Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #32/98

Der er i Halsnæs Kommune 79.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 32. plads.

! Anbragte Børn #73/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 73. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #70/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Halsnæs Kommune 71.1 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 70. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Halsnæs Kommune her »
! Udgifter til idræt #85/98

Halsnæs Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Halsnæs Kommune i gennemsnit 597 kr. om året pr. borger på idræt. 466 kr. på drift og 131 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #42/98

Halsnæs Kommune har 17.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 42. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #62/98

Borgerne i Halsnæs Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #60/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Halsnæs Kommune 6.5 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #92/98

I 2017 var der i Halsnæs Kommune 2.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #76/98

I 2017 var der i Halsnæs Kommune 46.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #34/98

Halsnæs Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 185,235 kr.Det er den 34. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #47/98

Halsnæs Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,037 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #55/98

I Halsnæs Kommune er der 3.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 55. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Halsnæs Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #98/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Halsnæs Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #89/98

Halsnæs Kommune har en langfristet gæld på 25,897 kr per indbygger.Det er danmarks 10. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #50/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Halsnæs Kommune på 50. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #40/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Halsnæs Kommune at vokse med 4.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #41/98

I Halsnæs Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #40/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Halsnæs Kommune var 313,501 kr. Det er en den 40. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #86/98

4.8 procent af befolkningen i Halsnæs Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #4/98

Der er jobvækst Halsnæs Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 7.8 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Halsnæs Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Halsnæs Kommune
Der er 355 boliger til salg i Halsnæs Kommune

Dags dato (8. december 2023) er der 355 boliger til salg i Halsnæs Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Halsnæs Kommune:

Se alle boliger til salg i Halsnæs Kommune her »

Grundskoler i Halsnæs Kommune

Folkeskoler i Halsnæs Kommune


Halsnæs Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 12 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Halsnæs Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 78,244 kr., er den 13. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Halsnæs Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Halsnæs Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Halsnæs Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Frederiksværk skole, Enghave - - - halsnaes-arresoe 
Arresø Skole, Kregme - - - -
Melby Skole | 3.585   - 483,854 kr. halsnaes-melby 
Frederiksværk Skole, Vinderød - - - -
Ølsted Skole | 3.380   - 485,053 kr. halsnaes-arresoe 
Magleblik Skole | 3.515   0.0 | - -
Hundested Skole, Storebjerg - - - -
Hundested Skole, Lerbjerg - - - -
Arresø Skole - - - -
Frederiksværk Skole | 3.542   0.0 | - halsnaes-frederiksvaerk 
Hundested Skole | 3.656   0.0 | - halsnaes-hundested 
Unge- og Kulturcenter Halsnæs, 10. klassecenter - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Halsnæs Kommune

I Halsnæs Kommune er der 2 Privatskoler.

Privatskoler i Halsnæs Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Halsnæs Lilleskole -
Vinderød Privatskole 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.