DinGeo — i hele Danmark

Thyborøn Skole

Thyborøn Skole er en folkeskole med 208 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.

Nøgletal for Thyborøn Skole

! Undervisningseffekt

Thyborøn Skole har en negativ undervisningseffekt på -0.2. Den negative undervisningseffekt indikerer at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er under det forventelige. Thyborøn Skoles undervisningseffekt rangerer som nummer 4 blandt grundskolerne i Lemvig Kommune.

Trivsel på Thyborøn Skole

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Thyborøn Skole er 3.8, hvilket er bedre end landsgennemsnittet. Splitter man trivselsundersøgelsen op i fire hovedgrupper af spørgsmål, kan må få et lidt mere nuanceret indblik:

Der er god social trivsel på Thyborøn Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.2, hvilket er den 469 højeste blandt de 1138 folkeskoler, der deltog i 2017-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Thyborøn Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Thyborøn Skole har en faglig trivsel 3.7, der er et stykke under gennemsnittet."; Det er faktisk den 274. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.";

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Thyborøn Skole scorer fint på ro og orden 3.9, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 313. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Thyborøn Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.4, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 381. højeste score i Danmark.";

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

! Fravær

Skolens gennemsnitlige elevfravær lå i skoleåret 2017-2018 på 5,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent.

Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfravær over de sidste 8 år for Thyborøn Skole (røde søjler) og folkeskolernes landsgennemsnit (grå søjler).

Forældreindkomst

Forældrene til børn på Thyborøn Skole har en gennemsnitlig set en samlet disponibel indkomst på 522.166 kr. Det er stykke over det danske gennemsnit og indikerer, at familierne i skoledistriktet er relativt velstillede.

Thyborøn Skole
Thyborøn Skole i Lemvig Kommune.

Info om skoledata:

DinGeo har samlet skoledistrikter og detaljerede skoleinformationer fra en række forskellige offentlige datakilder.

Undervisningseffekt viser elevernes gennemsnitslige karakter ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2017 fratrukket den forventede karakter baseret på elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Datakilde: Cepos

Trivselsdata stammer fra 2017 hvor knap 300.000 4.-9. kl. elever besvarede 40 spørgsmål. 2017-undersøgelsen er den seneste af de årlige trivselsmålinger af alle danske folkeskole -og specialskoleelever. Note: Trivselsscore er angivet på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (god).
Datakilde: Undervisningsministeriet

Forældreindkomst er indkomsten efter skat for bopælsforældre i 2015. Der er tale om medianen - Altså tjente halvdelen af forældrene mere eller mindre end beløbet.
Datakilde: Ugebrevet A4

Elevfravær viser det gennemsnitlige fravær blandt skolens elever. Analyser viser, at jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit i de bundne prøver.
Datakilde: Undervisningsministeriet

Læs mere om grundskoler her »

Skolekort for Lemvig Kommune

Grundskolerne i Lemvig Kommune

Thyborøn Skole ligger i Lemvig Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 80,229 kr. per folkeskoleelev - Det er relativt meget og faktisk den 10. højeste udgift per elev blandt de 98 danske kommuner. Du kan finde generel information om børn og unge i Lemvig Kommune her »

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Kort
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole - -0.3 | - 129 Se på kort
Christinelystskolen 3.775 | 0.1 | 465,871 kr. 577 Se på kort
Harboøre Skole og Børnecenter 3.800 | 0.1 | 479,169 kr. 247 Se på kort
Lemtorpskolen 3.900 | -0.3 | 523,333 kr. 376 Se på kort
Lemvig Kristne Friskole - -0.3 | - 37 Se på kort
Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 3.800 | 1.0 | 422,750 kr. 254 Se på kort
  Thyborøn Skole 3.800 | -0.2 | 522,166 kr. 219 Se på kort
Ramme Skole 3.875 | - 437,493 kr. 138 Se på kort
Tangsø skole 3.625 | - 422,075 kr. 176 Se på kort
Klinkby Skole 3.975 | - 462,817 kr. 100 Se på kort
Bonnet Friskole - - - 26 Se på kort
Fjaltring Friskole - - - 23 Se på kort
Udefriskolen - - - 98 Se på kort

Kontaktinformation


Adresse:
Thyborøn Skole
Skolevej 7,
7680 Thyborøn

Skoleleder:
Michael Laursen

Telefon:
9663 1780

Email:
thyboroen.skole@lemvig.dk

Webside:
www.thyboroenskole.dk