DinGeo — i hele Danmark

Sydvestmors Friskole
Privatskole i Morsø Kommune


Antal Elever
150
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,1
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
92,0%
Mere Info 
Udgift per elev
71.619 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
7.360 kr
Mere Info 

Sydvestmors Friskole


Adresse:
Sydvestmors Friskole
Næssundvej 325,
7960 Karby

Institutionsnummer:
773028

Skoleleder:
Manuela Støvlbæk

Telefon:
9776 1346

Email:
kontor@svmf.dk

Webside:
http://www.svmf.dk

Læs mere om skoledata »

Sydvestmors Friskole

Sydvestmors Friskole er en privatskole i Morsø KommuneKaraktergennemsnit på Sydvestmors Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Sydvestmors Friskole - - - - -
Morsø Kommune 6.1 7.5 7.96.4 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Sydvestmors Friskole har over de sidste seks år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Sydvestmors Friskole dækkende seks år fra 2013 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Sydvestmors Friskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Sydvestmors Friskole er nummer 4 blandt grundskolerne i Morsø Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Sydvestmors Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 92 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 150 elever på Sydvestmors Friskole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 10,1 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Sydvestmors Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Sydvestmors Friskole er en privatskole med 120 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Sydvestmors Friskole ligger i Morsø Kommune, der årligt investerer 71,619 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 35. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Morsø Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Sydvestmors Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 7.360 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 15 grundskoler i Morsø Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Morsø Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10'EREN - - - Se på kort
Dueholmskolen 3.619 | 0.0 | 429,378 kr. Se på kort
Frøslev Skole
ikke aktiv
- - -
Øster Jølby Skole - - - Se på kort
Hvidbjerg Skole
ikke aktiv
- - -
M.C. Holms Skole - - - Se på kort
Nordmorsskolen
ikke aktiv
- - -
Sydmors skole og Børnehus 3.950 | - 393,918 kr. Se på kort
Bjergby Friskole - - -
Skallerup Friskole
ikke aktiv
- - -
Øster Jølby Friskole - 0.0 | -
  Sydvestmors Friskole - 0.0 | -
Ørding Friskole - - -
Sundby Friskole - - -
Lødderup Friskole - 0.0 | -

Kommunens 15 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »