DinGeo — i hele Danmark

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling
Folkeskole i Vordingborg Kommune


Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,5
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
6,9%
Mere Info 
Udgift per elev
75.058 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
434.307 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
12.594
Mere Info 
Boliger til salg
100
Mere Info 

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling i Vordingborg Kommune.

Adresse:
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling
Sct.Clemensvej 27,
4760 Vordingborg

Institutionsnummer:
397001

Skoleleder:
Mai-Britt Herløv Petersen

Telefon:
5536 3666

Email:
gaasetaarnskolen@vordingborg.dk

Webside:
http://www.gaasetaarnskolen.dk

Læs mere om skoledata »

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling er en folkeskole i Vordingborg Kommune, der hører til skoledistriktet Gåsetårnskolen. Der er 3 andre skoler i distriktet:

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling hører under Gåsetårnskolen. Du kan finde mere information på vores side for Gåsetårnskolen.

Kastrup afdelingen er placeret i Kastrup lidt udenfor Vordingborg by. På Kastrup afdelingen er der elever fra 0.-6. Klasse. Der er 2 klasser på de fleste årgange og desuden skoleklub fra 0.-6. klasse. Kastrup afdelingen er en mindre afdeling med separat klubbygning, samt hal. Der er store grønne arealer og idrætsbaner tilknyttet afdelingen.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling og det tilhørende skoledistrikt  : Gåsetårnskolen. Du kan se alle Vordingborg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling

Trivsel   3.62

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling:

Den sociale trivsel på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.99, hvilket er den 662 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling har en faglig trivsel 3.47, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 402. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling scorer fint på ro og orden 3.84, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 390. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling har en gennemsnitlig score: 3.23, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 476. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling

! Fravær 2020/21

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6,9 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling hele 13,7 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 0,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling er en folkeskole med 232 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling ligger i Vordingborg Kommune, der årligt investerer 75,058 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 47. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vordingborg Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 434.307 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Gåsetårnskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 82 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 5.264 til 30.561 kr/m2, med et gennemsnit på 12.594 kr/m2 (median 11.432 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 82 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


100 boliger til salg

Med 100 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Gåsetårnskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Gåsetårnskolen her »

Grundskoler i Vordingborg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Abildhøj Skole - - - Se på kort
Gåsetårnskolen - - - Se på kort
Præstø skole 3.402 | 1.0 | 405,106 kr. Se på kort
Møn skole - - - Se på kort
Kulsbjerg Skole - - - Se på kort
Svend Gønge-skolen - - - Se på kort
Kulsbjerg Skole, Mern 3.578 | - 383,639 kr. Se på kort
Præstø Privatskole - - -
Skolen for Livet - - -
Kulsbjerg Skole, Stensved 3.469 | 0.0 | 434,377 kr. Se på kort
Friskolen Øster Egesborg - 0.0 | -
Møn Skole, Fanefjord 3.418 | - 283,225 kr. Se på kort
Møn Skole, Hjertebjerg 3.623 | - 376,379 kr. Se på kort
Bogø Kostskole - 0.0 | -
Møn Skole, Stege 3.549 | 0.0 | 368,906 kr. Se på kort
Møn Friskole - 0.0 | -
Præstø Skole, Indskoling/Udskoling
ikke aktiv
- - -
Svend Gønge-Skolen, Bårse
ikke aktiv
- - -
Præstø Skole, Mellemtrin 0.-6. klasse
ikke aktiv
- - -
  Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling 3.618 | - 434,307 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Marienberg 3.823 | - 383,469 kr. Se på kort
Svend Gønge-Skolen, Lundby 3.456 | 0.0 | 423,799 kr. Se på kort
Kulsbjerg Skole, Nyråd 3.844 | - 504,405 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Ørslev 3.700 | - 424,757 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Iselinge 3.658 | 0.0 | 386,528 kr. Se på kort
Rudolf Steiner skolen i Vordingborg - - -
Sværdborg Friskole - - -
Ungdomsskolen og 10.klasse - - - Se på kort

Kommunens 28 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »