DinGeo — i hele Danmark

Kulsbjerg Skole, Nyråd
Folkeskole i Vordingborg Kommune


Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,6
Mere Info 
Elevfravær
5,1%
Mere Info 
Udgift per elev
75.058 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
504.405 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
9.991
Mere Info 
Boliger til salg
127
Mere Info 

Kulsbjerg Skole, Nyråd

Kulsbjerg Skole, Nyråd
Kulsbjerg Skole, Nyråd i Vordingborg Kommune.

Adresse:
Kulsbjerg Skole, Nyråd
Bakkebøllevej 6,
4760 Vordingborg

Institutionsnummer:
397006

Skoleleder:
Nils Nørbo

Telefon:
5535 3999

Email:
kulsbjerg-skole@vordingborg.dk

Webside:
http://www.kulsbjergskole.dk

Læs mere om skoledata »

Kulsbjerg Skole, Nyråd

Kulsbjerg Skole, Nyråd er en folkeskole i Vordingborg Kommune, der hører til skoledistriktet Kulsbjerg Skole. Der er 2 andre skoler i distriktet:

Kulsbjerg Skole, Nyråd hører under Kulsbjerg Skole. Du kan finde mere information på vores side for Kulsbjerg Skole.

Kulsbjerg Skole, Nyråd udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Kulsbjerg skole er et stort aktiv i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år. Kulsbjerg Skole har ca. 900 elever fordelt på tre matrikler, da skolen er afdelingsopdelt med en afdeling i Mern, Nyråd og Stensved. Kulsbjerg Skole er demonstrationsskole for IT- i den innovative skole i det 21. århundrede, hvor elev til elev læring er i centrum for udvikling af læringsmiljøet. Skolen arbejder med fleksibel planlægning i teamene, der arbejdes med forskellige læringsrum og alle elever har en lærer som kontaktperson.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Kulsbjerg Skole, Nyråd

Kulsbjerg Skole, Nyråd og det tilhørende skoledistrikt  : Kulsbjerg Skole. Du kan se alle Vordingborg Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Kulsbjerg Skole, Nyråd

Trivsel   3.84

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Kulsbjerg Skole, Nyråd er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Kulsbjerg Skole, Nyråd:

Der er god social trivsel på Kulsbjerg Skole, Nyråd. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.14, hvilket er den 197 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Kulsbjerg Skole, Nyråd, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Kulsbjerg Skole, Nyråd har en faglig trivsel 3.78, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 134. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kulsbjerg Skole, Nyråd scorer fint på ro og orden 3.90, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 232. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Kulsbjerg Skole, Nyråd scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.61, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 61. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Kulsbjerg Skole, Nyråd deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Kulsbjerg Skole, Nyråd

! Fravær 2020/21

Kulsbjerg Skole, Nyråd havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,1 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Kulsbjerg Skole, Nyråd hele 10,3 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Kulsbjerg Skole, Nyråd i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 12 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Kulsbjerg Skole, Nyråd. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 12 år oplevet årlige fald på ca. 2,4 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Kulsbjerg Skole, Nyråd i perioden 2009 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Kulsbjerg Skole, Nyråd er en folkeskole med 253 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Kulsbjerg Skole, Nyråd ligger i Vordingborg Kommune, der årligt investerer 75,058 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 47. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Vordingborg Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Kulsbjerg Skole, Nyråd kommer fra særdeles velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skolens forældre er således et langt over landsgennemsnittet 504.405 kr.

Forældrebetaling

Kulsbjerg Skole, Nyråd er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 28 grundskoler i Vordingborg Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Kulsbjerg Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Kulsbjerg Skole, Nyråd har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 87 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.916 til 23.387 kr/m2, med et gennemsnit på 9.991 kr/m2 (median 9.456 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 87 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


127 boliger til salg

Med 127 boliger til salg (24. juni 2024) i skoledistrikt Kulsbjerg Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Kulsbjerg Skole her »

Grundskoler i Vordingborg Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Abildhøj Skole - - - Se på kort
Gåsetårnskolen - - - Se på kort
Præstø skole 3.402 | 1.0 | 405,106 kr. Se på kort
Møn skole - - - Se på kort
Kulsbjerg Skole - - - Se på kort
Svend Gønge-skolen - - - Se på kort
Kulsbjerg Skole, Mern 3.578 | - 383,639 kr. Se på kort
Præstø Privatskole - - -
Skolen for Livet - - -
Kulsbjerg Skole, Stensved 3.469 | 0.0 | 434,377 kr. Se på kort
Friskolen Øster Egesborg - 0.0 | -
Møn Skole, Fanefjord 3.418 | - 283,225 kr. Se på kort
Møn Skole, Hjertebjerg 3.623 | - 376,379 kr. Se på kort
Bogø Kostskole - 0.0 | -
Møn Skole, Stege 3.549 | 0.0 | 368,906 kr. Se på kort
Møn Friskole - 0.0 | -
Præstø Skole, Indskoling/Udskoling
ikke aktiv
- - -
Svend Gønge-Skolen, Bårse
ikke aktiv
- - -
Præstø Skole, Mellemtrin 0.-6. klasse
ikke aktiv
- - -
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling 3.618 | - 434,307 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Marienberg 3.823 | - 383,469 kr. Se på kort
Svend Gønge-Skolen, Lundby 3.456 | 0.0 | 423,799 kr. Se på kort
  Kulsbjerg Skole, Nyråd 3.844 | - 504,405 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Ørslev 3.700 | - 424,757 kr. Se på kort
Gåsetårnskolen, Iselinge 3.658 | 0.0 | 386,528 kr. Se på kort
Rudolf Steiner skolen i Vordingborg - - -
Sværdborg Friskole - - -
Ungdomsskolen og 10.klasse - - - Se på kort

Kommunens 28 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »