DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V

2021
Ejendomsværdiskat
15.750
Mere Info 
2021
Grundskyld
9.887
Mere Info 
2021
Boligskat 2021
25.637
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
~ 25.637
Mere Info 
2024
Skatterabat
~ 6.413
Mere Info 
2011-
Kompensation
0
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Puggaardsgade 8, 2. tv

I 2021 betalte boligejer på Puggaardsgade 8, 2. tv en samlet boligskat på 25.637 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 2.136 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 2.550.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 290.800 kr.

Ejendomsværdiskat: 15.750 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 15.750 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 2.550.000 kr. (2021-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 2.550.000 kr = 23.460 kr

Heldigvis slipper lejlighedsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Puggaardsgade 8, 2. tv (15.750 kr) er beregnet.

Bemærk desuden at den gældende offentlige ejendomsvurdering på Puggaardsgade 8, 2. tv (2.550.000 kr) er et dårligt estimat af lejlighedens værdi som vi kan se ved en analyse af de syv vurderinger vi har samlet på Puggaardsgade 8, 2. tv. De historiske ejendomsvurderinger på Puggaardsgade 8, 2. tv (se nedenfor ↓) fortæller samme historie, nemlig at boligprisudviklingen er løbet fra Skats uddaterede ejendomsvurderinger på Puggaardsgade 8, 2. tv.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 9.887 kr

Den nuværende grundskyld 9.887 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens grund: 290.800 kr. (2021-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Den nuværende grundskyld beregnet ud fra grundskyldspromille og grundværdi:

Grundskyld = 34.0‰ x 290.800 kr = 9.887 kr.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 25.637 kr

Den samlede boligskat 25.637 kr. på Puggaardsgade 8, 2. tv er summen af ejendomsværdiskat (15.750 kr) og grundskyld (9.887 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 2.136 kr/måned.

Boligskatten vil forblive uændret i 2022 og 2023 (grundskylden er allerede maksimal ift vurdering og ejendomsværdiskat er bundet af skattestop).


Fremtidige boligskatter på Puggaardsgade 8, 2. tv


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger har været fordelagtigt og urealistiske lave for lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og det kan derfor betyde højere boligskatter i årene efter 2024.

Baseret på skatteministeriets boligskatteberegner » for gennemsnitsboliger i København kommune giver vi nedenfor kvalificerede gæt på hvad 2024-reformen vil betyde for lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv under antagelse af at den nye offentlige ejendomsvurdering lander tæt på vores vurdering af lejligheden: 7.000.000 kr.

Historiske ejendomsvurderinger på Puggaardsgade 8, 2. tv

Skats offentlige vurdering af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (7.248.794 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Puggaardsgade 8, 2. tv er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Puggaardsgade 8, 2. tv ».

Den samlede boligskat i 2024: ~ 25.637 kr

Et typisk ejerlejlighed i København Kommune med en offentlig ejendomsvurdering på 7.000.000 kr vil ifølge boligskatteberegneren have en samlet boligskat på 32.050 kr i 2024.

Hvis vi antager at skats ejendomsvurdering af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv lander tæt på vores computerberegnede ejendomsvurdering på ca. 7.000.000 vil vores bud på en 2024-boligskat være 25.637 kr, der er lig adressens samlede boligskat for 2023. Grunden til at vores bud på en 2024-boligskat ikke er lig boligskatteberegners bud er fordi at det overstiger den samlede boligskat for 2023: 25.637 kr. Boligejer vil få en skatterabat svarende til differencen (læs mere nedenfor), således at den samlede boligskat i 2024 rammer 25.637 kr.

Boligskattereformen fra 2024 vil ikke umiddelbart betyde en stigning i boligskat. På den lidt længere bane vil reformen dog nok medføre stigninger når boligskatten kommer til at afhænge af de årlig opdaterede offentlige ejendomsvurderinger.

Bemærk: Vi kender naturligvis ikke 2024-værdien af lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv, 1573 København V. Vores bud er baseret på syv ejendomsvurderinger af Puggaardsgade 8, 2. tv. Skats boligskatteberegner og mere information om 2024 boligskattereformen findes online her »

Fremtidig skatterabat fra 2024: ~ 6.413 kr

Ifølge boligskatberegneren vil lejlighedens ejer modtage en skatterabat på 15.150 kr. Skatterabatten betyder, at boligskatterne ikke stiger i 2024 i forhold til, hvis boligskattereglerne gældende i 2023 var blevet videreført. Skatterabatten følger boligejer, så længe hun bliver boende i lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv. Skatterabatten er ikke et lån men en rabat, der er fast i kroner og øre. Boligejer beholder rabatten til den dag, hun sælger ejendom. Fra 1. januar 2024 får nye ejere ikke skatterabat.

Kompensation for 2011-2020: 0 kr

Boligejeren skal sandsynligvis ikke have kompensation for for meget betalt boligskat for perioden 2011-2020. De historiske offentlige ejendomsvurderinger ser ud til at have været i den lave ende - se graf ovenfor


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Puggaardsgade 8, 2. tv
Lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv. Foto stammer fra Boligas arkiv.

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for lejligheden på Puggaardsgade 8, 2. tv, samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »