DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V

2022
Ejendomsværdiskat
12.600
Mere Info 
2022
Grundskyld
17.197
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
29.797
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
-
Mere Info 
2024
Skatterabat
-
Mere Info 
2011-
Kompensation
-
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Vester Farimagsgade 31, 5.

I 2022 betalte boligejer på Vester Farimagsgade 31, 5. en samlet boligskat på 29.797 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 2.483 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 3.000.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 505.800 kr.

Ejendomsværdiskat: 12.600 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 12.600 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 3.000.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.000.000 kr = 27.600 kr

Heldigvis slipper lejlighedsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Vester Farimagsgade 31, 5. (12.600 kr) er beregnet.

Bemærk desuden at den gældende offentlige ejendomsvurdering på Vester Farimagsgade 31, 5. (3.000.000 kr) er et dårligt estimat af lejlighedens værdi som vi kan se ved en analyse af de fem vurderinger vi har samlet på Vester Farimagsgade 31, 5. . De historiske ejendomsvurderinger på Vester Farimagsgade 31, 5. (se nedenfor ↓) fortæller samme historie, nemlig at boligprisudviklingen er løbet fra Skats uddaterede ejendomsvurderinger på Vester Farimagsgade 31, 5. .

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 17.197 kr

Den nuværende grundskyld 17.197 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens grund: 505.800 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Den nuværende grundskyld beregnet ud fra grundskyldspromille og grundværdi:

Grundskyld = 34.0‰ x 505.800 kr = 17.197 kr.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 29.797 kr

Den samlede boligskat 29.797 kr. på Vester Farimagsgade 31, 5. er summen af ejendomsværdiskat (12.600 kr) og grundskyld (17.197 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 2.483 kr/måned.

Boligskatten vil forblive uændret i 2022 og 2023 (grundskylden er allerede maksimal ift vurdering og ejendomsværdiskat er bundet af skattestop).


Fremtidige boligskatter på Vester Farimagsgade 31, 5.


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger har været fordelagtigt og urealistiske lave for lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. . Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og det kan derfor betyde højere boligskatter i årene efter 2024.

Vores vurdering af lejligheden: 10.000.000 kr falder udenfor det interval skatteministeriets boligskatteberegner » har udregnet for gennemsnitsboliger i København kommune. Det er derfor vanskeligt at vurdere at adressens fremtidige boligskat efter 2024-skattereformen.
Historiske ejendomsvurderinger på Vester Farimagsgade 31, 5.

Skats offentlige vurdering af lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (9.593.754 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Vester Farimagsgade 31, 5. er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Vester Farimagsgade 31, 5. ».

Frem mod 2024 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, således at alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Det betyder med andre ord, at den maksimale boligskat for 2024 på Vester Farimagsgade 31, 5. er 29.797 kr, svarende til lejlighedens samlede boligskat for 2023.


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Vester Farimagsgade 31, 5.
Lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. . Skråfoto fra fly, sommer 2019 (datakilde: SDFE).

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. , samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »