DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Skelmosevej 1, 2500 Valby

11-20
Kompensation
~ 101.000
Mere Info 
2024
Ejendomsværdiskat
0
Mere Info 
2024
Grundskyld
0
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
0
Mere Info 


Historiske boligskatter
Se historiske vurderinger for Skelmosevej 1. Har boligejer krav på penge tilbage i boligskat?

De historiske ejendomsvurderinger på Skelmosevej 1 (se graf nedenfor) indikerer, at Skats offentlige vurderinger måske har været lidt for høje for villaen på Skelmosevej 1. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og en lavere boligskat og måske endda kompensation for for meget betalt skat i perioden 2011-2022.

Historiske ejendomsvurderinger på Skelmosevej 1

Skats historiske ejendomsvurderinger af villaen på Skelmosevej 1 (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2022 ejendomsvurderinger af villaen på Skelmosevej 1 har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (5.780.162 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Skelmosevej 1 er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Skelmosevej 1 ».Kompensation for boligskat af for høj vurdering 2011-2020.

Boligejere, som i perioden 2011-2020 har betalt for høje boligskatter på grund af fejl i ejendomsvurderinger, vil blive kompenseret. Ifølge Skatteministeriet skal omkring 530.000 ejendomsejere have tilbagebetalt et samlet beløb på 13,5 mia. kr. (baseret på 2023-niveau). Primært vil det berøre ejere af enfamiliehuse uden for de større byområder samt ejere af sommerhuse.

De offentlige ejendomsvurderinger af villaen på Skelmosevej 1 i Valby (se grafen ovenfor) er højere end DinGeos historiske ejendomsvurderinger for årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. I disse år har Skats ejendomsvurderinger altså været i den høje ende, og der er sandsynligvis betalt for høje boligskatter.

Hvis vi antager, at vores historiske ejendomsvurderinger (blå søjler i grafen ovenfor) er korrekte, så har boligejer, i følge vores beregninger, krav på en kompensation, inklusiv renter, på cirka 101.000 kr. for perioden 2011-2020. Vi understreger, at ejendomsvurderinger ikke er en eksakt videnskab, så kompensationsestimatet skal tages med alle mulige forbehold.

Forventet udbetaling af kompensationen vil ske cirka fem måneder efter, at en boligejer har modtaget et klagefristbrev. Som situationen er i efteråret 2023, har de fleste danske boligejere endnu ikke modtaget dette brev.
Fremtidige boligskatter
Se, hvad boligskattereformen i 2024 betyder for Skelmosevej 1


I 2024 sker der en kæmpe omvæltning af danskernes boligskat. Et afgørende element i boligskattereformen er de nye offentlige ejendomsvurderinger for 2022, der desværre er blevet forsinkede og nu først forventes at være klar i 2025. Derfor vil boligskat i 2024 blive beregnet ud fra de nye foreløbige vurderinger. Vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering for 2022 af villaen på Skelmosevej 1 er 0 kr. Læs mere på DinGeo's vurderingsoversigt for Skelmosevej 1 her ».

Der er dog en del spidsfindigheder omkring ændringerne af boligskat i 2024:

  • Den nye boligskat tager højde for et såkaldt forsigtighedsprincip, hvilket betyder at boligskat vil blive beregnet af den foreløbige vurdering (0 kr.) fratrukket 20 %.
  • Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, så alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Skatterabatten sikrer, at boligejere ved overgangen til det nye system ikke betaler mere i boligskat end med de nuværende regler for 2024. Skatterabatten bortfalder dog for nye ejere af boligen.

Når din endelige ejendomsvurdering er klar, vil boligskatten blive genberegnet og efterreguleret. De endelige 2022-vurderinger forventes p.t. at være klar i 2025. 2024-skatterne, som diskuteres nedenfor, stammer fra Vurderingsstyrelsens egne udregninger på vurderingsportalen.

Ejendomsværdiskat (2024): 0 kr

Med 2024-skattereformen bliver skattesatsen på den almindelige ejendomsværdiskat nedsat til 0,51 % af de første 9.2 millioner kr af boligens værdi, og 1,4% af resten.

Villaen på Skelmosevej 1 har en foreløbig ejendomsvurdering på 0 kr. Klik her for at se vurderingsoversigten for Skelmosevej 1 ». Den foreløbige vurderingspris betyder at ejendomsværdiskatten i 2024 vil blive beregnet udelukkende fra den nye laveste ejendomsværdiskatssats på 0,51 %.

Ejendomsværdiskat (2024): 0,0051 x (0,8 x 0 kr) = 0 kr

Bemærk at der fratrækkes 20 % af vurderingsprisen, før skatten beregnes. Denne "rabat" gælder for alle boliger og den kaldes forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet reflekterer at usikkerhed på de offentlige ejendomsvurderinger forventes at ligge under 20 procent.

Grundskyld (2024): 0 kr

Den gode nyhed for boligejere er, at grundskyldspromillen i 2024 bliver nedsat kraftigt i alle kommuner, inklusiv København Kommune. Her falder grundskyldspromillen fra 34.0 i 2023 til 5.1 i 2024. Den dårlige nyhed er at skattestoppet bortfalder og dermed den begrænsede stigningstakt på grundskyld. Samtidig vil flere ejendomsejere opleve betydelig højere grundværdier.

For Skelmosevej 1 gælder der, at vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering af villaens 1.109 kvadratmeter store grund er 0 kr. Grundskyldspromillen i København Kommune er 5.1 promille i 2024. Vurderingsstyrelsen har samlet information om de forventede grundskyldspromiller for perioden 2024-28 her »

Grundskyld for 2024 beregnet ud fra den nye grundskyldspromille og foreløbige vurdering af grundværdi:

Grundskyld (2024) = 0.0051 x (0.8 x 0 kr) = 0 kr.

Samlet boligskat (2024): 0 kr

Den samlede boligskat på Skelmosevej 1 fra år 2024 forventes at være 0 kr. Den samlede boligskat er summen af ejendomsværdiskat (0 kr) og grundskyld (0 kr.). Villaens ejer har derfor en boligskatudgift på 0 kr. pr. måned.
Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb, specielt kompensation, ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Vurderingsportalen. Skats endelige ejendomsvurderinger er først tilgængelige i 2025 (eller senere) og kan i princippet være væsentlig anderledes. Boliga ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere.

På denne side kan du finde information om tidligere, nuværende og fremtidige boligskatter for boligen på Skelmosevej 1. Hvis de tidligere boligskatter har været for høje, så vil du kunne se, om du har mulighed for at få refunderet for meget betalt boligskat i perioden 2011-2020.

Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter baseret på nye, mere præcise og mere gennemskuelige offentlige ejendomsvurderinger.

Læs mere her »