DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Norasvej 3, 2600 GlostrupRKR-pris i postnr
2.115.156
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.419.855
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Værksted på Norasvej 3, 2600 Glostrup er ifølge BBR en lejebolig udlejet af Ejendomsselskabet ATPFA III P/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 8.700.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Norasvej 3, 2600 Glostrup

Nedenfor gennemgås information om de tre uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af værksted på Norasvej 3, der ligger til grund for vores dingestimat på 4.411.000 kr.

Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi. Læs mere om DinGeo ejendomsvurderinger her »

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler, se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2024.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2024) er 27.831 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 44 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 44 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Værksted på Norasvej 3, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 76 m². Hvis Norasvej 3, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 76 m2 x 27,831 kr/m2 = 2.115.156 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2024)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2600 Glostrup
2.115.156 kr.
Udbudspriser i 2600 Glostrup

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2600 Glostrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Norasvej 3. Der er p.t. 44 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 44 villaer, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 20,376 til 51,883 kr/m2, med et gennemsnit på 34,620 kr/m2 og en median på 33,516 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Norasvej 3, 2600 Glostrup svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 76 m2 x 33,516 kr/m2 x 0.95 = 2.419.855 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2600 Glostrup) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 44 Villaer til salg i 2600 Glostrup
2.419.855 kr.