DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Stisager 56, 2600 GlostrupGeomatic AVM
3.853.137
Mere Info 
Boliga
3.604.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
2.902.016
Mere Info 
Justeret RKR
3.548.497
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.479.944
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 3,85 mio. kr.

    december 2021
  • Seneste Salgspris

    3.490.000 kr.

    28. januar 2021

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Stisager 56, 2600 Glostrup

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

3.621.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fire vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke to vurderinger: ″Den offentlige ejendomsvurdering″ og ″Realkreditrådets kvadratmeterpriser″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at de er statistisk forskellige fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af rækkehuset på Stisager 56 ligger sandsynligvis i intervallet fra 3,5 mio. kr (Udbudspriser i postnummer) til mio. kr 3,9 (AVM).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 3,85 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at rækkehuset har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 12.656 kr. månedligt.

Geomatic AVM
3.853.137 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad rækkehuset på Stisager 56, 2600 Glostrup burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
3.604.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Rækkehuset på Stisager 56. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Stisager 56. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Rækkehuset.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Rækkehuset på Stisager 56 i Glostrup er 2.000.000 kr (år 2021). Grunden på 78 m2 er vurderet til 573.600 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 15.750 kr og en grundskyld på 12.690 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.000.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Stisager 56 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2021) er 27.904 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 34 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 34 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Rækkehuset på Stisager 56, 2600 Glostrup har et vægtet areal på 104 m². Hvis Stisager 56, 2600 Glostrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 104 m2 x 27,904 kr/m2 = 2.902.016 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2600 Glostrup
2.902.016 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Stisager 56, 2600 Glostrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Rækkehus i 2600 Glostrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2021 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Rækkehuset på Stisager 56, 2600 Glostrup er solgt tre gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 28. januar 2021, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 3.490.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
28. januar 2021Alm. frit salg3.490.000
23. august 2018Alm. frit salg3.187.500
17. november 2011Alm. frit salg2.275.000

Salgsprisen for de 3 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 104 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Stisager 56 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2600 Glostrup (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 104 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2021 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2021, y: 3.548.497 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Stisager 56, 2600 Glostrup var i første kvartal 2021. Salgsprisen 3.490.000 kr. var 22 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 22 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 104 m2 x 27,904 kr/m2 x 1.22 = 3.548.497 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2021)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2600 Glostrup
3.548.497 kr.

Udbudspriser i 2600 Glostrup

Udbudspriser på omkringliggende villaer og rækkehuse i 2600 Glostrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Stisager 56. Der er p.t. 6 villaer og rækkehuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 6 villaer og rækkehuse, der p.t. er til salg i 2600 Glostrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 27,031 til 41,607 kr/m2, med et gennemsnit på 33,011 kr/m2 og en median på 33,461 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Stisager 56, 2600 Glostrup svarer til gennmsnits-villaer og rækkehuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 104 m2 x 33,461 kr/m2 = 3.479.944 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer og rækkehuse i 2600 Glostrup)

gns. m2 udbudspris for 6 Rækkehuser til salg i 2600 Glostrup
3.479.944 kr.
Ejendomsvurderinger på Stisager 56

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af rækkehuset på Stisager 56. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk