DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Eskemosevej 16. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i sommerhusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer fire byggesagsdokumenter knyttet til Eskemosevej 16. De dækker perioden 1972 - 2000 og giver et indblik i sommerhusets historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er fire servitutter knyttet til Eskemosevej 16. Sommerhusets ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på sommerhuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Eskemosevej 16 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Eskemosevej 16.
thumbnail: Skråfoto fra 1958 taget 1134 meter fra Eskemosevej 16

Skråfoto fra 1958 taget 1134 meter vest for Eskemosevej 16. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Sommerhuset på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris har fire historiske byggesager, der dækker perioden 1972 - 2000. De fire historiske byggesager indeholder information om sommerhusets historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Eskemosevej 16

Adresse Dato Beskrivelse Download
Eskemosevej 16 2000 Carport/garage Download PDF
Eskemosevej 16 1976 Til og ombygning Download PDF
Eskemosevej 16 1974 Udhus/drivhus/skur/annex Download PDF
Eskemosevej 16 1972 Beboelse Download PDF

Tabellen viser de 4 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Frederikssund Kommune har et online byggesagsarkiv.

Frederikssund Kommune har scannet alle afsluttede byggesager. Nye byggesager kan du se i arkivet, når der er givet tilladelse.

Byggesagerne indeholder tegninger og dokumenter, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandling af byggesagerne gennem tiden. For ældre bygninger kan der mangle tegninger m.m.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Frederikssund Kommune »

Servitutter på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19390322 1 andenServitut Dok om medlemskab af Elektricitetfore mv,
19560103 2 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19610811 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse,
20180720 4 vedtaegter Tinglyst i henhold til betinget skøde. Rettigheden udslettes, hvis det betingede skøde udslettes.

Tabellen viser de 4 servitutter på ejendommen Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 29 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Eskemosevej 16 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Frederikssund Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Eskemosevej 16, 3630 Jægerspris

År Plantype Beskrivelse Download
2017 Kommuneplan (vedtaget) Frederikssund Kommuneplan 2017 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2019, Fremtidens Frederikssund Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Eskemosevej 16 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »