DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Kjellerupsgade 60B. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på villaen.
  • Servitutter: Der er to servitutter knyttet til Kjellerupsgade 60B. Villaens ældste servitut stammer fra 1981 og den seneste tinglyste servitut er fra 2014. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Kjellerupsgade 60B direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Kjellerupsgade 60B.
  • Miljøvurderingsrapporter: Se og download miljøvurderingsrapporter for området omkring Kjellerupsgade 60B.


thumbnail: Skråfoto fra 1946 taget 29 meter fra Kjellerupsgade 60B

Skråfoto fra 1946 taget 29 meter nordøst for Kjellerupsgade 60B. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.Ingen historiske byggesager på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

Villaen på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Kjellerupsgade 60B

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Mariagerfjord Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Mariagerfjord Kommune »Servitutter på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19810310 1 andenServitut Dok om oversigt mv
20141223 2 andenServitut

Tabellen viser de 2 servitutter på ejendommen Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 22 januar, 2024  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »Officielle attester og rapporter på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Kjellerupsgade 60B med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Mariagerfjord Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund her »

Hent BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Kjellerupsgade 60B
Rapporten fra 2010 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login

Læs mere om hæftelser Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dkLokal- og kommuneplaner gældende for Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

År Plantype Beskrivelse Download
2013 Kommuneplan (vedtaget) Mariagerfjord KPL 2013-2025 Download PDF
2011 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Mariagerfjord Strategi 2011 Download PDF
2017 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2017 Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Kjellerupsgade 60B Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »


Miljøvurderinger der dækker Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.

Miljøvurderinger for Kjellerupsgade 60B, 9560 Hadsund

År Miljøvurderingstype Navn EA Hub
- Projekt Vindmøller ved Overgaard Mere info
- Projekt Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær Mere info
- Projekt Udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg Mere info
- Projekt Miljøkonsekvensrapport for produktionsudvidelse Dansk Salt, Assens Mere info
- Plan Råstofplan 2008 Region Nordjylland Mere info
- Plan Miljøvurdering af Kommuneplan 2009 Mere info
- Plan Supplerende miljøvurdering af Kommuneplan 2009 for vindmølleområde ved Hejring Mere info
- Plan Råstofplan 2012 Region Nordjylland Mere info
- Plan Kommuneplan 2013-2025 Mere info
- Plan Miljøvurdering af vandplan 1.3 Mariager Fjord Mere info

Tabellen viser de 4 miljøvurderingsprojekter der ligger mindre end 10 kilometer væk fra Kjellerupsgade 60B. Listet er desuden de godkendte 6 miljøvurderingsplaner, der gælder for adressen. Datakilder:
EA Hub, Danmarks Miljøportal »