Askerød - Parallelsamfund

Antal indbyggere
1.489
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
52.9 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
26.3 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
2.11 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
68.9 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
68.8 %
Ghettokriterium: < 55 %


Askerød er et ghettoområde (parallelsamfund).

Askerød er et mellemstort boligområde med 1.489 beboere, hvoraf 52.9 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (26.3 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 68.9 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 2.11 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Askerød er en af de store almennyttige boligbebyggelser i Hundige langs Køge Bugt-fingeren, opført som rationelt montagebyggeri af præfabrikerede betonkomponenter i midten af 1970'erne: Området drives af Bo-Vest, og består af syv bygninger udformet som et sluttet bymiljø med cykel- og gangstier og små torve og legepladser rundt omkring en grøn fælled med boldbane, kælkebakke m.v.. Dertil er der to integrerede børneinstitutioner, fælleshus med bl.a. fest- og mødesal, og en bygning med administrationskontor. Hovedbygningerne er i én, to eller tre etager, og har navne efter landskabstræk; Agerhuset, Dalhuset, Digehuset, Grøftehuset, Kildehuset, Krathuset og Gærdehuset: De indeholder lejligheder og hybler med fra ét til fem værelser, depot-rum samt tre vaskerier. Da administrationskontoret flyttede fra fælleshuset til en tidligere tredje integreret børneinstitution, fik denne bygning tilnavnet "Kernehuset".

Boligområdet

Askerød ligger i postnummer 2670 Greve og tilhører Greve Kommune.

Askerød udgøres af den almene boligafdeling 11, Askerød, der er ejet af den almennyttig boligforening vridsloeselilleandelsboligforening.
Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.