DinGeo — i hele Danmark

Søndergades Skole
Folkeskole i Brønderslev Kommune


Antal Elever
523
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,8
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
3,6%
Mere Info 
Udgift per elev
69.966 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
442.109 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
9.228
Mere Info 
Boliger til salg
125
Mere Info 

Søndergades Skole

Søndergades Skole
Søndergades Skole i Brønderslev Kommune.

Adresse:
Søndergades Skole
Søndergade 40,
9700 Brønderslev

Institutionsnummer:
805007

Skoleleder:
Kasper Vineke

Telefon:
9945 4848

Email:
soe@99454545.dk

Webside:
http://sondergadesskole.dk

Læs mere om skoledata »

Søndergades Skole

Søndergades Skole er en folkeskole i Brønderslev Kommune, der hører til skoledistriktet Brønderslev Syd. Der er 2 andre skoler i distriktet:

I Brønderslev er der 4 skoledistrikter, der hver består af nogle undervisningssteder.

Søndergades Skole hører under Brønderslev Syd. Du kan finde mere information på vores side for Brønderslev Syd.

Folkeskolens formål, den kommunale målsætning for folkeskolen samt skolens værdigrundlag danner grundlaget for Søndergades Skoles målsætning.Søndergades Skole er lokalområdets skole, som altid arbejder på at være et godt lære- og værested i både skole- og fritidsdel.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Søndergades Skole

Søndergades Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Brønderslev Syd. Du kan se alle Brønderslev Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: fkgTrivsel på Søndergades Skole

Trivsel   3.66

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Søndergades Skole er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Søndergades Skole:

Der er god social trivsel på Søndergades Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.09, hvilket er den 316 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Søndergades Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Søndergades Skole har en faglig trivsel 3.61, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 752. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndergades Skole har en score på 3.78, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 604. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Søndergades Skole har en gennemsnitlig score: 3.20, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 568. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Søndergades Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Brønderslev Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Søndergades Skole

Fravær 2020/21

Søndergades Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 3,6 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Søndergades Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Brønderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Søndergades Skole er en folkeskole med 541 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Søndergades Skole ligger i Brønderslev Kommune, der årligt investerer 69,966 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 29. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Brønderslev Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 442.109 kr., der er er omkring eller lidt under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Søndergades Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 22 grundskoler i Brønderslev Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Brønderslev Syd skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Søndergades Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 74 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 1.710 til 20.796 kr/m2, med et gennemsnit på 9.228 kr/m2 (median 8.287 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 74 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


125 boliger til salg

Med 125 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Brønderslev Syd er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Brønderslev Syd her »

Grundskoler i Brønderslev Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Nørreådal Friskole - - -
Agersted Friskole - - -
Brønderslev Nord - - - Se på kort
Brønderslev Syd - - - Se på kort
Hjallerup - - - Se på kort
Dronninglund - - - Se på kort
Serritslev Skole
ikke aktiv
- - -
Skolegades Skole 3.828 | 0.0 | 397,144 kr. Se på kort
  Søndergades Skole 3.659 | 0.0 | 442,109 kr. Se på kort
Thise Skole 3.825 | - 412,167 kr. Se på kort
Toftegårdsskolen 3.564 | - 412,151 kr. Se på kort
Øster Brønderslev Centralskole 3.653 | - 454,952 kr. Se på kort
Hedegårdsskolen 3.685 | 0.0 | 376,490 kr. Se på kort
Tolstrup-Stenum Friskole - 0.0 | -
Brønderslev Heldagsskole 3.202 | - - Se på kort
Agersted Skole
ikke aktiv
- - -
Asaa Skole 3.639 | - 433,272 kr. Se på kort
Dronninglund Skole 3.537 | 0.0 | 452,837 kr. Se på kort
Flauenskjold Skole 3.688 | - 433,554 kr. Se på kort
Klokkerholm Skole 3.662 | 0.0 | 437,105 kr. Se på kort
Hjallerup Skole 3.707 | 0.0 | 494,417 kr. Se på kort
Dronninglund Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 22 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »