DinGeo — i hele Danmark

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune har 51.376 indbyggere og et årligt budget på 3.5 mia. kroner. Kommunen udgøres af de tidligere kommuner Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Aarslev - Kommunen er arealmæssigt Fyns største og strækker sig fra Odenses sydlige forstæder til øerne i Lillebælt. Borgmester er Hans Stavnsager fra Socialdemokratiet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har nøgletal, der placerer den i det brede midterfelt. Folkeskolerne har fine nøgletal på trivsel, undervisningseffekt og karaktergennemsnit. Desværre er nøgletallene under "Vækstmuligheder" lidt under middel og der er bl.a. en relativ lav erhvervsfrekvens.

Den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune er præget af nærheden til Odense og en stor del af arbejdsstyrken pendler til Odense. Ellers er der stor fokus på levnedsmiddelindustrien, og mange af kommunens indbyggere er beskæftiget i landbrug, frugtavl og gartneri. Mest kendt er delikatesse fødevarevirksomheden Løgismose, der har haft til huse i Faaborg-Midtfyn Kommune i næsten 30 år. Det er nu en milliard-virksomhed, der har i alt 1000 medarbejdere landet over.


Kontakt

Adresse:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2,
5750 Ringe

Email:
fmk@fmk.dk

Webside:
www.faaborgmidtfyn.dk

Nøgletal for Faaborg-Midtfyn Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #41/98

Middellevetiden i Faaborg-Midtfyn Kommune er 80.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Faaborg-Midtfyn Kommune sig på plads nr. 41. Over de sidste fire år er middellevetiden i Faaborg-Midtfyn Kommune øget med 0.8 år.

! Alkoholforbrug #63/98

Der er en del i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Faaborg-Midtfyn Kommune på en 63. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #71/98

Der er desværre alt for mange rygere i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2013 røg 22.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #88/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 23.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Faaborg-Midtfyn Kommune på en 88. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #72/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Faaborg-Midtfyn Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.2 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 72. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #17/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Faaborg-Midtfyn Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1479 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1494 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #51/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Faaborg-Midtfyn Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.3 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #16/98

I 2019 var 1.0 per 1000 indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #33/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 33 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Faaborg-Midtfyn Kommune behandlet 2636 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 82 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Faaborg-Midtfyn Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #38/98

Blandt Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoleelever trives 31.7 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 38 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #16/98

Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.215. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 16. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #37/98

I 2017 var Faaborg-Midtfyn Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.0. Det er samme resultat som 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #68/96

I 2018 var 4.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #19/98

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune 99.5 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 19. plads.

! Anbragte Børn #66/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 66. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #28/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune 74.9 procent.Det placerer kommunen på en flot 28. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Faaborg-Midtfyn Kommune her »
! Udgifter til idræt #73/98

Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Faaborg-Midtfyn Kommune i gennemsnit 703 kr. om året pr. borger på idræt. 480 kr. på drift og 222 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #29/98

Faaborg-Midtfyn Kommune har 18.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 29. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #32/98

Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #13/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Faaborg-Midtfyn Kommune 3.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #32/98

I 2017 var der i Faaborg-Midtfyn Kommune 1.4 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #23/98

I 2017 var der i Faaborg-Midtfyn Kommune 25.0 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #80/98

Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 164,403 kr.Det er den 80. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #62/98

Faaborg-Midtfyn Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 61,326 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #72/98

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 27. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #80/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Faaborg-Midtfyn Kommune 26.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 19 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #25/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Faaborg-Midtfyn Kommune 22.85, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 25 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #13/98

Faaborg-Midtfyn Kommune har en langfristet gæld på 9,869 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Faaborg-Midtfyn Kommune på en flot 13. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #70/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Faaborg-Midtfyn Kommune på 70. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.9 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #70/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune at vokse med 0.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #54/98

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #70/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune var 289,012 kr. Det er en den 29 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #68/98

3.8 procent af befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #72/98

Der er jobvækst Faaborg-Midtfyn Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Faaborg-Midtfyn Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune
Der er 509 boliger til salg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Dags dato (29. februar 2024) er der 509 boliger til salg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 617 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Se alle boliger til salg i Faaborg-Midtfyn Kommune her »

Grundskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune

Folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune


Faaborg-Midtfyn Kommune er inddelt i 12 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 25 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Faaborg-Midtfyn Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 73,006 kr., er den 20. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Brobyskolerne - 0.0 | - faaborgmidtfyn-broby 
Brahesminde Skole | 3.621   - - faaborgmidtfyn-brahesminde 
Heldagsskole Faaborg-Midtfyn - - - -
Øhavsskolen | 3.647   0.0 | - faaborgmidtfyn-oehavs 
Dalum Landbrugsskole, 10. klasse - - - -
Broskolen, Afdeling Bøgehøj - - - -
Tre Ege Skolen, Afdeling Ryslinge - - - -
Nordskolerne - - - -
Sydskolerne - - - -
Brahetrolleborg Skole - - - -
Brahesminde Skole, Horne afd. - - - -
Øhavsskolen - Svanen - - - faaborgmidtfyn-sund 
Brahesminde Skole, Svanninge afd. - - - -
Bøgebjergskolen | 3.406   - 430,312 kr. faaborgmidtfyn-boegebjerg 
Øhavsskolen - Uglen - 0.0 | - faaborgmidtfyn-toftegaard 
Espe Skole | 3.471   - 412,620 kr. faaborgmidtfyn-espe 
Søllinge Skole - - - -
Tingagerskolen | 3.557   0.0 | 387,204 kr. faaborgmidtfyn-tingager 
Heden-Vantinge Skole - - - -
Nordagerskolen | 3.579   0.0 | 431,902 kr. faaborgmidtfyn-nordager 
Tre Ege Skolen | 3.518   - 411,040 kr. faaborgmidtfyn-treege 
Tre Ege Skolen, Afdeling Kværndrup - - - -
Broskolen | 3.660   0.0 | 303,498 kr. faaborgmidtfyn-bro 
Carl Nielsen-Skolen | 3.824   1.0 | 444,823 kr. faaborgmidtfyn-carlnielsen 
Broskolen, Afdeling Rolfsted - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 15 Privatskoler.