DinGeo — i hele Danmark

Torstorp Skole
Folkeskole i Høje-Taastrup Kommune


Antal Elever
642
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,8
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
6,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
68,7%
Mere Info 
Udgift per elev
80.937 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
350.525 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
26.363
Mere Info 
Boliger til salg
17
Mere Info 

Torstorp Skole


Adresse:
Torstorp Skole
Torstorpvej 1,
2630 Taastrup

Skoleleder:
Sidsel Løhndorf Morving

Telefon:
4335 2370

Email:
Torstorpskole@htk.dk

Webside:
http://www.torstorpskole.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Torstorp Skole

Torstorp Skole er en folkeskole i Høje-Taastrup Kommune, der hører til skoledistriktet Torstorp Skole. Du kan se alle Høje-Taastrup Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

På denne side har vi samlet meget mere information om Torstorp Skole - Læs mere nedenfor. Tjek også de 17 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Torstorp Skole er vist med det grønne ikon . Torstorp Skole tilhører skoledistriktet Torstorp Skole, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Høje-Taastrup Kommune er hentet fra Høje Tåstrup Kommune. Du kan se alle Høje-Taastrup Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Karaktergennemsnit på Torstorp Skole

! Karaktergennemsnit i 2020   6.8

Torstorp Skole havde i 2019/20 et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Engelsk hvor den ligger hele 1.8 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Torstorp Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Torstorp Skole6.5 6.9 7.6 6.2 6.8
Høje-Taastrup Kommune 6.8 7.0 7.56.2 6.9
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Torstorp Skole har over de sidste 8 år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Torstorp Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Torstorp Skole er den bedste/højeste blandt alle grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Torstorp Skole

Trivsel   3.63

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Torstorp Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Torstorp Skole:

Den sociale trivsel på Torstorp Skole er under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.00, hvilket er den 355 dårligste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. En lav social trivsel kan indikere, at nogle elever har et dårligt tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, potentielt med lav tryghed og mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Torstorp Skole har en faglig trivsel 3.69, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 811. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Torstorp Skole har en score på 3.68, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1136. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Torstorp Skole har en gennemsnitlig score: 3.26, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 769. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Torstorp Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Torstorp Skole

! Fravær 2019/20

Torstorp Skole havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 6,7 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,3 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Torstorp Skole hele 13,5 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Torstorp Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var kun 68,7 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. 1 procent.

Stigende Elevtal

Der er 642 elever på Torstorp Skole. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Torstorp Skole er en folkeskole med 698 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Torstorp Skole ligger i Høje-Taastrup Kommune, der årligt investerer 80,937 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 8. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Høje-Taastrup Kommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


! Forældrenes Medianindkomst

Skolens forældre har en gennemsnitlig disponibel indkomst 350.525 kr., der er under det danske gennemsnit

Forældrebetaling

Torstorp Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 18 grundskoler i Høje-Taastrup Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Torstorp Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Torstorp Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 3 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 25.000 til 28.048 kr/m2, med et gennemsnit på 26.363 kr/m2 (median 25.521 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 3 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


17 boliger til salg

Med 17 boliger til salg (25. september 2021) i skoledistrikt Torstorp Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Torstorp Skole her »

Grundskolerne i Høje-Taastrup Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 18 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Borgerskolen 3.638 | -0.5 | 451,210 kr. Se på kort
Charlotteskolen 3.694 | 0.1 | 373,568 kr. Se på kort
Fløng Skole 3.590 | 0.2 | 540,486 kr. Se på kort
Gadehaveskolen 3.610 | 0.0 | 315,884 kr. Se på kort
Hedehusene Skole 3.551 | 0.1 | 517,576 kr. Se på kort
Høje Taastrup Privatskole - 0.3 | - Se på kort
Mølleholmskolen 3.582 | -0.1 | 385,821 kr. Se på kort
Selsmoseskolen 3.604 | 0.0 | 280,201 kr. Se på kort
Selsmoseskolen 3.604 | 0.0 | 280,201 kr. Se på kort
Sengeløse Skole 3.668 | -0.1 | 517,629 kr. Se på kort
Skt. Pauls Skole - 0.0 | - Se på kort
Taastrup Realskole - 0.6 | - Se på kort
  Torstorp Skole 3.626 | 0.2 | 350,525 kr. Se på kort
Vestegnens Privatskole - 0.1 | - Se på kort
Parkskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Rønnevangsskolen
ikke aktiv
- - - Se på kort
Reerslev Skole 3.823 | - 538,170 kr. Se på kort
LINIE10 - - - Se på kort