DinGeo — i hele Danmark

Fjelsted Harndrup Skole
Folkeskole i Middelfart Kommune


Antal Elever
92
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,8
Mere Info 
Ro og Orden
4,0
Mere Info 
Inspiration
3,6
Mere Info 
Elevfravær
4,4%
Mere Info 
Dansk Herkomst
100,0%
Mere Info 
Udgift per elev
71.118 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
453.405 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
7.396
Mere Info 
Boliger til salg
41
Mere Info 

Fjelsted Harndrup Skole

Fjelsted Harndrup Skole
Fjelsted Harndrup Skole i Middelfart Kommune.

Adresse:
Fjelsted Harndrup Skole
Fjellerupvej 26,
5463 Harndrup

Institutionsnummer:
429003

Skoleleder:
Else Hansen

Telefon:
8888 5525

Email:
fjelstedharndrupskole@middelfart.dk

Webside:
http://www.fjelstedharndrupskole.dk

Læs mere om skoledata »

Fjelsted Harndrup Skole

Fjelsted Harndrup Skole er en folkeskole i Middelfart Kommune, der hører til skoledistriktet Fjelsted Harndrup Skole.

Fjelsted Harndrup Skole udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne.

Fjelsted Harndrup Skole er et Børneunivers, der både omfatter børnehave, SFO og skole. Fra 1. marts 2017 omfatter børneuniverset også en vuggestuegruppe. Vi bor på en og samme matrikel. Dagplejerne har heldagslegestue i en bygning på vores matrikel. Skolen har elever fra 0. klasse til og med 6. klasse med en klasse pr årgang.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Fjelsted Harndrup Skole

Fjelsted Harndrup Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Fjelsted Harndrup Skole. Du kan se alle Middelfart Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGTrivsel på Fjelsted Harndrup Skole

Trivsel   3.85

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Fjelsted Harndrup Skole er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Fjelsted Harndrup Skole:

Der er god social trivsel på Fjelsted Harndrup Skole. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.28, hvilket er den 43 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Fjelsted Harndrup Skole, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Fjelsted Harndrup Skole har en faglig trivsel 3.79, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 120. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fjelsted Harndrup Skole scorer fint på ro og orden 4.00, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 90. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fjelsted Harndrup Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.56, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 87. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Fjelsted Harndrup Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Fjelsted Harndrup Skole

Fravær 2020/21

Fjelsted Harndrup Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,4 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Fjelsted Harndrup Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Fjelsted Harndrup Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 100 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 92 elever på Fjelsted Harndrup Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 4,5 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Fjelsted Harndrup Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Fjelsted Harndrup Skole er en folkeskole med 89 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Fjelsted Harndrup Skole ligger i Middelfart Kommune, der årligt investerer 71,118 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 32. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Middelfart Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Fjelsted Harndrup Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet453.405 kr.

Forældrebetaling

Fjelsted Harndrup Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 20 grundskoler i Middelfart Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Fjelsted Harndrup Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Fjelsted Harndrup Skole har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 33 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.719 til 16.307 kr/m2, med et gennemsnit på 7.396 kr/m2 (median 6.098 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 33 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


41 boliger til salg

Med 41 boliger til salg (29. maj 2024) i skoledistrikt Fjelsted Harndrup Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Fjelsted Harndrup Skole her »

Grundskoler i Middelfart Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
10´eren i Middelfart Kommune - - - Se på kort
Østre skole, Ny - - - Se på kort
Østre Skole, 10. klasse - - - Se på kort
Anna Trolles Skole 3.443 | 0.0 | 418,624 kr. Se på kort
Ejby Skole 3.579 | 0.0 | 451,616 kr. Se på kort
  Fjelsted Harndrup Skole 3.854 | - 453,405 kr. Se på kort
Gelsted Skole 3.757 | - 438,036 kr. Se på kort
Tanderup Skole
ikke aktiv
- - -
Brenderup og Omegns Realskole - 0.0 | -
Aulby Skole
ikke aktiv
- - -
Hyllehøjskolen 3.549 | 0.0 | 444,170 kr. Se på kort
Strib Skole 3.656 | -1.0 | 547,704 kr. Se på kort
Vestre Skole 3.614 | 0.0 | 308,220 kr. Se på kort
Østre Skole 3.702 | 0.0 | 354,797 kr. Se på kort
Lillebæltskolen 3.764 | 0.0 | 519,361 kr. Se på kort
Middelfart Friskole - - -
Fænøsund Friskole - 0.0 | -
Båring Skole 3.737 | - 528,181 kr. Se på kort
Nørre Aaby Skole 3.647 | 0.0 | 462,294 kr. Se på kort
Nørre Aaby Realskole - 0.0 | -

Kommunens 20 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »