DinGeo — i hele Danmark

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune har 38.093 indbyggere og et årligt budget på 2.3 mia. kroner. Borgmester er Johannes Lundsfryd Jensen fra Socialdemokratiet. Middelfart Kommune er en del af det økonomisk stærke Trekantområdet Danmark, hvor kommunen samarbejder med de seks jyske kommuner Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, Vejen Kommune og Billund Kommune.

Middelfart Kommune har relativt pæne nøgletal. Folkeskoleeleverne har gennemsnitlig set en god trivsel og de får flotte karakterer ved afgangseksamen. Desværre er der for mange borgere med svær overvægt. Specielt problematisk er det blandt Børn og Unge - I 2018 var 23.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Middelfart Kommune. Det er den største procentdel overvægtige børn blandt alle danske kommuner.

Motorvej E20 og jernbane giver Middelfart Kommune gode muligheder for person -og godstransport. Tæt ved motorvejen er Ejby Industripark, med flere forskellige virksomheder, som har øget antallet af arbejdspladser i kommunen. Middelfart by er fornyet med attraktive boliger og rekreative områder på den gamle havnefront.


Kontakt

Adresse:
Middelfart Kommune
Østergade 9-11,
5500 Middelfart

Email:
middelfart@middelfart.dk

Webside:
www.middelfart.dk

Nøgletal for Middelfart Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Middelfart Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #41/98

Middellevetiden i Middelfart Kommune er 80.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Middelfart Kommune sig på plads nr. 41. Over de sidste fire år er middellevetiden i Middelfart Kommune øget med 0.6 år.

! Alkoholforbrug #54/98

Der er en del i Middelfart Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Middelfart Kommune på en 54. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #82/98

Der er desværre alt for mange rygere i Middelfart Kommune. I 2013 røg 23.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #63/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Middelfart Kommune er det desværre kun 25.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Middelfart Kommune på en 63. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #45/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Middelfart Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 45. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #14/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Middelfart Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1446 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1400 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #35/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Middelfart Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.7 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #6/98

I 2019 var 0.7 per 1000 indbyggere i Middelfart Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #5/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 5 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Middelfart Kommune behandlet 2003 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 22 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Middelfart Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Middelfart Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #17/98

Blandt Middelfart Kommunes folkeskoleelever trives 35.3 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 17. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (35.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #49/98

Middelfart Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.044. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 49. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #18/98

I 2017 var Middelfart Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.3. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #95/96

I 2018 var 23.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Middelfart Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #7/98

Der er i Middelfart Kommune 124.6 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 7. plads.

! Anbragte Børn #41/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 41. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #15/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Middelfart Kommune 76.8 procent.Det placerer kommunen på en flot 15. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Middelfart Kommune her »
! Udgifter til idræt #93/98

Middelfart Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Middelfart Kommune i gennemsnit 448 kr. om året pr. borger på idræt. 402 kr. på drift og 46 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #75/98

Middelfart Kommune har 15.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 75. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #21/98

Borgerne i Middelfart Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #28/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Middelfart Kommune 4.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #56/98

I 2017 var der i Middelfart Kommune 1.8 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #68/98

I 2017 var der i Middelfart Kommune 39.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #37/98

Middelfart Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 182,848 kr.Det er den 37. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #30/98

Middelfart Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 58,008 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #48/98

I Middelfart Kommune er der 3.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 48. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #73/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Middelfart Kommune 25.8 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 26 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #15/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Middelfart Kommune 21.29, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 15 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #22/98

Middelfart Kommune har en langfristet gæld på 12,042 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Middelfart Kommune på en flot 22. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #49/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Middelfart Kommune på 49. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #54/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Middelfart Kommune at vokse med 2.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #45/98

I Middelfart Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #37/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Middelfart Kommune var 317,688 kr. Det er en den 37. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #35/98

3.0 procent af befolkningen i Middelfart Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #38/98

Der er jobvækst Middelfart Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.8 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Middelfart Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Middelfart Kommune
Der er 713 boliger til salg i Middelfart Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 713 boliger til salg i Middelfart Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Middelfart Kommune:

Se alle boliger til salg i Middelfart Kommune her »

Grundskoler i Middelfart Kommune

Folkeskoler i Middelfart Kommune


Middelfart Kommune er inddelt i 11 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 16 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Middelfart Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 62,757 kr., er den 27. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Middelfart Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Middelfart Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Middelfart Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
10´eren i Middelfart Kommune - - - -
Østre skole, Ny - - - -
Østre Skole, 10. klasse - - - -
Anna Trolles Skole | 3.443   0.0 | 418,624 kr. middelfart-annatrolle 
Ejby Skole | 3.579   0.0 | 451,616 kr. middelfart-ejby 
Fjelsted Harndrup Skole | 3.854   - 453,405 kr. middelfart-fjelstedharndrup 
Gelsted Skole | 3.757   - 438,036 kr. middelfart-gelsted 
Tanderup Skole - - - -
Aulby Skole - - - -
Hyllehøjskolen | 3.549   0.0 | 444,170 kr. middelfart-hyllehoej 
Strib Skole | 3.656   -1.0 | 547,704 kr. middelfart-strib 
Vestre Skole | 3.614   0.0 | 308,220 kr. middelfart-vestre 
Østre Skole | 3.702   0.0 | 354,797 kr. middelfart-oestre 
Lillebæltskolen | 3.764   0.0 | 519,361 kr. middelfart-lillebaelt 
Båring Skole | 3.737   - 528,181 kr. middelfart-baaring 
Nørre Aaby Skole | 3.647   0.0 | 462,294 kr. middelfart-noerreaaby 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Middelfart Kommune

I Middelfart Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Middelfart Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Brenderup og Omegns Realskole 0.0 |
Middelfart Friskole -
Fænøsund Friskole 0.0 |
Nørre Aaby Realskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.