DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Strandvejen 315. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i villaens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer ni byggesagsdokumenter knyttet til Strandvejen 315. De dækker perioden 1893 - 1997 og giver et indblik i villaens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er tre servitutter knyttet til Strandvejen 315. Villaens ældste servitut stammer fra 1869 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på villaen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Strandvejen 315 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Strandvejen 315.
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 11 meter fra Strandvejen 315

Skråfoto fra 1932-1950 taget 11 meter øst for Strandvejen 315. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Villaen på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund har ni historiske byggesager, der dækker perioden 1893 - 1997. De ni historiske byggesager indeholder information om villaens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Strandvejen 315

Adresse Dato Beskrivelse Download
Strandvejen 315 1997 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Ikke tilgængelig.
Strandvejen 315 1991 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1978 Carport/garage/Klage Ikke tilgængelig.
Strandvejen 315 1974 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Ikke tilgængelig.
Strandvejen 315 1953 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1953 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1930 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1893 Enfamiliehus/rækkehus/Diverse Download PDF
Strandvejen 315 1893 Enfamiliehus/rækkehus/Nyopførelse Download PDF

Tabellen viser de 9 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Gentofte Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Gentofte Kommune »

Servitutter på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Dato Prioritet Type Tillægstekst
27.01.1869 1 Servitut Dok om gangsti mv
09.08.1976 2 Servitut Byplanvedtægt nr. 21, Vedr 46C 52G 52H
04.03.2003 3 Servitut Dok. om naturgasanlæg, stikledninger mv

Tabellen viser de 3 servitutter på ejendommen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Strandvejen 315 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af Gentofte Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

År Plantype Beskrivelse Download
1900 Lokalplan (vedtaget) Partiel Byplanvedtægt for et område i Gentofte Kommune beliggende langs Strandvejen ud for Skovshoved havn Download PDF
2014 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer Download PDF
2016 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 395 for altaner og tageterasser i villaområder Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2021 Download PDF

Tabellen viser de 4 lokalplaner og 2 kommuneplaner, der gælder for Strandvejen 315 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »