DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 9 registrerede historiske byggesager på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund kan fåes ved, at kontakte Gentofte Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Gentofte Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Strandvejen 315 1997 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Ikke tilgængelig.
Strandvejen 315 1991 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1978 Carport/garage/Klage Ikke tilgængelig.
Strandvejen 315 1974 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Ikke tilgængelig.
Strandvejen 315 1953 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1953 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1930 Enfamiliehus/rækkehus/Til / ombygning Download PDF
Strandvejen 315 1893 Enfamiliehus/rækkehus/Diverse Download PDF
Strandvejen 315 1893 Enfamiliehus/rækkehus/Nyopførelse Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund er der 4 lokalplaner og 2 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2016 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 395 for altaner og tageterasser i villaområder Download PDF
2018 Lokalplan (vedtaget) for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer Download PDF
2014 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By Download PDF
1900 Lokalplan (vedtaget) Partiel Byplanvedtægt for et område i Gentofte Kommune beliggende langs Strandvejen ud for Skovshoved havn Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2019 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2021 Download PDF

Officielle attester på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Gentofte Kommune har registreret på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 3 servitutter på ejendommen Strandvejen 315, 2920 Charlottenlund:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
27.01.1869 1 Servitut Dok om gangsti mv
09.08.1976 2 Servitut Byplanvedtægt nr. 21, Vedr 46C 52G 52H
04.03.2003 3 Servitut Dok. om naturgasanlæg, stikledninger mv