DinGeo — i hele Danmark

Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj Boligen er til salg


Fritidsgrunden på Pindemosevej 15C er til salg.Udbudspris:
195.000 kr.
Type:
Fritidsgrund
Boligareal:
0 m2
Grund:
1.350 m2
Byggeår:
0
Energimærke:
Mobilnet.:
100 MBit
Grundskyld:
34.0 ‰
Liggetid:
313 dage

Slå boligen op på eksterne links:

Det digitale energimærke
Ejendomsmægler
Boligsiden.dk
Boliga.dk


Køberrådgivning

Overvejer du boligkøb, så anbefaler vi, at du bruger en køberrådgiver. DinGeo samarbejder med Danmarks førende uafhængige køberrådgivere Købersmægler, som årligt hjælper mere end 1.500 boligkøbere med fremragende anmeldelser. Købersmægler kan bl.a. hjælpe dig med besigtigelse af boligen, prisforhandling, gennemgang af handlens dokumenter, skøde/tinglysning m.m.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes
OBS! Boligen har været til salg i 313 dage og muligheden for at forhandle et prisnedslag hjem er ekstra stor. Tal med din køberrådgiver om muligheden. Få hjælp til at købe Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj

DinGeo har samlet informationer på Pindemosevej 15C i én detaljeret boligrapport.

Ejendommen ligger i Odsherred Kommune. Den årlige risiko for indbrud er 1.6 procent i området.

Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Luftfoto af Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj fra foråret 2018. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.9485°N, 11.4830°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos

Sundhed — Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj at være høj.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj ligger i den gamle Trundholm kommune, der er klassificeret som Radonklasse 3. Det betyder at 3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor høj.

Radonklasse 3 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 10 målinger i den gamle Trundholm kommune. Af de 10 målinger var den højeste radonkoncentration 270 Bq/m3 og middelkoncentationen var 103 Bq/m3.

!Geologi

Det geologiske underlag på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er Moræneler (Se Geologi og Geoteknik), der frigiver Radon og dermed øger risiko for Radon i boligen.

Byggeår

Der kunne ikke findes BBR oplysninger omkring ejendommens byggeår.

!Bygningen

Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er relativ høj radonrisiko på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj.

Området

Der er heller ikke registreret jordforureninger i en omkreds af 500 meter fra Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj.

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 3fh-Ebbeløkke By, Højby, der hører til Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalLuftforurening

Udendørs luftkvalitet på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 6.2 µg/m3, hvilket er under gennemsnittet i Danmark og langt under EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kræftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 9.4 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 13.4 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj har hårdhed: 12 - 18. Det betyder at vandet er klassificeret som temmeligt hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.

Vandets Hårdhed, dH


dH <4
dH <4
dH 4-8
dH 4-8
dH 8-12
dH 8-12
dH 12-18
dH 12-18
dH 18-24
dH 18-24
dH 24-30
dH 24-30
dH > 30
dH > 30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj

Risiko for oversvømmelse ved skybrud

Der er høj risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj.

Ejendommen ligger i en lavning. Overfladevand har desuden svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er middelhøj og den hydrauliske ledningsevne er lav.

!Lavninger

Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj ligger i en lavning unden naturlige afløb og der er derfor risiko for oversvømmelse ved regn. Der vil på adressen være: 0.84 meter vand, hvis det regner så kraftig at al vand ophober sig på overfladen.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte trekanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte trekanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Middelhøj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er 35 procent. Det betyder, at ca. 35 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en lav hydraulisk ledningsevne på 50 - 100 mm/dag i området omkring Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun meget langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj ligger i et område hvor højt og/eller stigende grundvand ikke umiddelbart udgør et problem*.
Grundvand i perioden 1991-2010

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 5.2 meter. I perioder med meget nedbør lå grundvandet i en dybde på kun 3.1 meter*.

Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 1.6 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til 3.7 meter.

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 2.1 meter i forhold til nuværende høje niveau. dvs en forventet grundvandsdybde på 1 meter under perioder med ekstrem nedbør.


Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen

(*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. Læs mere her »Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Risiko for oversvømmelse fra vandløb

Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Risiko for oversvømmelse ved stormflod

Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj ligger i en højde på 2.8 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Der er dog ikke umiddelbar risko for oversvømmelse ved stormflod på op til 3 meter.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 280 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dkBoligfakta og Økonomi — Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj

BBR oplysninger

Vi kunne ikke finde BBR oplysninger på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Vi kunne ikke finde energimærke på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj. Det kan skyldes at ejendommen ikke endnu er energimærket, eller, at det tidligere energimærke ikke længere er gyldigt.


Du kan slå ejendommens elektroniske energimærke op direkte på Energistyrelsen: SparEnergi.dk »


Mere info om Energimærket:

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.Mere info om Boligopvarmning:

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle de mere end 400 danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser. Læs mere om data og datakilder her »

Bygningen er ikke fredet eller bevaringsværdig

Hovedbygningen på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi.

Du kan kontakte Odsherred Kommune for mere information.

Bevaringsværdien af Pindemosevej 15C

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Manglende bevaringsværdi indikerer naturligvis ikke noget om husets brugsværdi. Den manglende bevaringsværdi kan desuden skyldes at kommunen kun i mindre omfang har registreret bygningers bevaringsværdi.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj

Naboerne - Der er ingen information om conzoom typen på adressen

Beboerne i området omkring Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er af typen Der er ingen information om conzoom typen på adressen

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Der er ingen information om conzoom typen på adressen

Der er ingen information om conzoom typen på adressen


Sidst opdateret 19 juni, 2019.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Pindemosevej 15C hører til afstemningsområdet Lumsås hvor der er 591 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 493 i Lumsås, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 83.4 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Lumsås med 140 stemmer. Det svarer til 28.4 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Lumsås (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Klaus Riskær Pedersen fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Lumsås, med et indeks på 203 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Liberal Alliance klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Lumsås, med et indeks på 35 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 2 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Pindemosevej 15C. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 50 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 16.00 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.60 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 4500 Nykøbing Sj

Opklaringsprocenten i 4500 Nykøbing Sj er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Bredbåndsmuligheder

! Begrænsede bredbåndsmuligheder

Der er dårlige bredbåndsmuligheder på Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj. Ifølge erhversstyrelsen er der på adressen ingen internetudbydere til fastnet.
  • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
  • COAX bredbånd (kabel-TV): ikke endnu tilgængeligt
  • xDSL bredbånd (telefonstik): ikke endnu tilgængeligt

Se fibernet dækningsgrad omkring Pindemosevej 15CGod mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Pindemosevej 15C med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Pindemosevej 15C er dækningen for de tre netværk:

  • TDC: 50 - 100 Mbit/s
  • Tre: 20 - 30 Mbit/s
  • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Pindemosevej 15C

Sidst opdateret 12 juni, 2019.
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Pindemosevej 15C, Ebbeløkke, 4500 Nykøbing Sj er Moræneler.

Moræneler er den mest almindelig jordart i Danmark og dækker 39 procent af Danmarks kortlagte arealer. Moræneleret aflejredes under en af de Pleistocæne istider.

Moræneler er en sandet og siltet ler med spredte store sten og blokke. Hovedbestanddelen af sedimentet består af oparbejdet materiale fra ældre, sandede og lerede aflejringer samt andre sedimenter fra det danske område. Specielt dominerer kalk og flint i moræneler omkring Limfjorden, på det nordøstlige Djursland samt på Stevns og Møn. Fremmede sten og blokke har kildeområde henholdsvis i det sydlige Norge og Sverige samt i østersøområdet. Moræneleret er den dominerende jordart på Fyn, Sjælland og øerne. Moræneler træffes typisk i brunlige til blå-grå farver. Det der gør forskellen i farverne er primært mængden af kalk i morænen. Er der kalk til stede, så er farven som regel i de grålige nuancer. Hvis kalken er udvasket, som det normalt ses i den øverste del af morænen, så er farverne over i det brunlige.

Moræneler
Typisk moræneler med spredte store sten og blokke (Foto P.R. Jakobsen, GEUS).

Moræneler anses generelt for en bæredygtig jordart, men det kan være fedt og følsomt overfor udtørring, hvorved jorden kan sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Moræneler er ofte næsten uigennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor kun i meget lille omfang synke ned i jorden, men derimod strømme på overfladen, hvilket øger risiko for oversvømmelser.

Mere info om Jordarter:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Jordarternes egenskaber i forbindelse med geotekniske forhold har betydning ved bygning og konstruktion. Jordarternes bæreevne og frostbestandighed afhænger af kornsammensætning, indhold af organisk materiale og strukturforhold.

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. Med DinGeo kan du finde de boringer der ligger tættest på opslagsadressen. DinGeo viser de basale oplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer såsom geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Pindemosevej 15C

Den nærmeste overfladenære boring ligger 761 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Kærbøllingvej, Lumsås, Ebbeløkke Vandværk. Boringen blev afsluttet 16 juni, 1970. Brøndborer var Thomas Brøker, Holbæk. Formålet med boringen var Vandværksboring og anvendelse er angivet som Sløjfet/opgivet/opfyldt boring. Boringen nåede en dybde på 77.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 184. 31 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Pindemosevej 15C.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
761 77.0 184. 31 »
831 5.2 184. 69 »
912 4.8 184. 68 »
1041 70.0 184. 32 »
1125 Undersøgelsesboring 60.0 184. 51 »
1207 Geoteknisk boring 5.0 184. 54 »
1306 Vandforsyningsboring 57.0 184. 16 »
1340 190. 349 »
1386 6.5 184. 71 »
1608 Vandforsyningsboring 64.0 184. 28 »

Hvor langt er der fra Pindemosevej 15C
til nærmeste

Risikovirksomhed

H. Lundbeck A/S
Kolonne 3


Afstand: 1,77 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 18 m
Kapacitet: 11 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Gl Ebbeløkkevej 2
4500 Nykøbing Sj


Afstand: 592 meter


Kort Læs mere

Apotek

Nykøbing Apotek


Afstand: 12,15 km


Læs mere

Dagligvare

REMA 1000


Afstand: 1,77 km


Læs mere

Renseanlæg

LUMSÅS renseanlæg


Afstand: 2,26 km


Læs mereKøb en detaljeret rapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen