DinGeo — i hele Danmark

Hans Rømer Skolen
Folkeskole i Bornholms Regionskommune


Antal Elever
353
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
7,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
90,9%
Mere Info 
Udgift per elev
74.905 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
10.698
Mere Info 
Boliger til salg
96
Mere Info 

Hans Rømer Skolen

Hans Rømer Skolen
Hans Rømer Skolen i Bornholms Regionskommune.

Adresse:
Hans Rømer Skolen
Hans Rømersvej 27,
3720 Aakirkeby

Institutionsnummer:
400042

Skoleleder:
Pernille Rigstad

Telefon:
5692 3400

Email:
HansRoemerSkolen@brk.dk

Webside:
http://hansroemerskolen.aula.dk

Læs mere om skoledata »

Hans Rømer Skolen

Hans Rømer Skolen er en folkeskole i Bornholms Regionskommune, der hører til skoledistriktet Hans Rømer Skolen.

Hans Rømer Skolen er netop blevet kåret som skole nr. 1 på Bornholm og i top-3% i Danmark. Vi er en skole i rivende udvikling. Vi har høj elev- og personaletrivsel, lavt sygefravær og eleverne præsterer højt.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Hans Rømer Skolen

Hans Rømer Skolen og det tilhørende skoledistrikt  : Hans Rømer Skolen. Du kan se alle Bornholms Regionskommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Hans Rømer Skolen

! Karaktergennemsnit i 2023   5.5

Hans Rømer Skolen havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 2.3 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Hans Rømer Skolen sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Hans Rømer Skolen4.2 6.4 6.6 4.8 5.5
Bornholms Regionskommune 5.9 7.6 8.36.2 7.0
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

! Faldende karaktergennemsnit

Hans Rømer Skolen har over de sidste otte år oplevet en svagt faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Hans Rømer Skolen dækkende otte år fra 2016 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Hans Rømer Skolen har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Hans Rømer Skolen er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Bornholms Regionskommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Hans Rømer Skolen

Trivsel   3.65

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Hans Rømer Skolen er meget tæt på landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Hans Rømer Skolen:

Der er god social trivsel på Hans Rømer Skolen. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.06, hvilket er den 397 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Hans Rømer Skolen, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Hans Rømer Skolen har en faglig trivsel 3.65, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 552. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hans Rømer Skolen har en score på 3.69, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 887. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Hans Rømer Skolen har en gennemsnitlig score: 3.16, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 695. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Hans Rømer Skolen deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Hans Rømer Skolen

! Fravær 2020/21

Der er et meget højt fravær blandt eleverne på Hans Rømer Skolen. I skoleåret 2020-2021 var det gennemsnitlige fravær hele 7,1 procent, hvilket er et godt stykke højere end landsgennemsnittet på 5.1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Hans Rømer Skolen hele 14,1 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på et dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Hans Rømer Skolen i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Hans Rømer Skolen

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 90,9 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 353 elever på Hans Rømer Skolen. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 7,9 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Hans Rømer Skolen i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Hans Rømer Skolen er en folkeskole med 412 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Hans Rømer Skolen ligger i Bornholms Regionskommune, der årligt investerer 74,905 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 48. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Bornholms Regionskommune ligger lidt under det danske kommunegennemsnit når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Hans Rømer Skolen er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 25 grundskoler i Bornholms Regionskommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Hans Rømer Skolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Hans Rømer Skolen har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 57 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 2.458 til 64.038 kr/m2, med et gennemsnit på 10.698 kr/m2 (median 8.413 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 57 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


96 boliger til salg

Med 96 boliger til salg (21. februar 2024) i skoledistrikt Hans Rømer Skolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Hans Rømer Skolen her »

Grundskoler i Bornholms Regionskommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Rønneskolen, erhvervsklassen - - - Se på kort
Svaneke Friskole - - -
Kongeskærskolen 3.622 | 0.0 | - Se på kort
Hans Rømer Skolen, Afdeling Mosaik
ikke aktiv
- - -
Friskolen Østerlars - 0.0 | -
Svartingedal Skole 3.690 | - - Se på kort
Skole Nord, afdeling Klemensker
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen, Bodilsker afdeling
ikke aktiv
- - -
Paradisbakkeskolen 3.638 | 1.0 | 394,697 kr. Se på kort
Paradisbakkeskolen, Svaneke afdeling
ikke aktiv
- - -
Søndermarksskolen 3.400 | 0.0 | 404,397 kr. Se på kort
Rønneskolen, afdeling Østre - - - Se på kort
Aavangsskolen 3.527 | 0.0 | 371,404 kr. Se på kort
Rønne Privatskole - 0.0 | -
Peterskolen, Rønne Kristne Friskole - 0.0 | -
Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie
ikke aktiv
- - -
Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker
ikke aktiv
- - -
Davidskolen - 0.0 | -
10. klasseskolen - - - Se på kort
Bornholms Frie Idrætsskole - 0.0 | -
Sydbornholms Privatskole - 0.0 | -
Skole Nord - - - Se på kort
Paradisbakkeskolen - - - Se på kort
Rønneskolen - - - Se på kort
  Hans Rømer Skolen 3.649 | 0.0 | - Se på kort

Kommunens 25 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »