DinGeo — i hele Danmark

Struer Friskole
Privatskole i Struer Kommune


Antal Elever
78
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
6,3
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
93,6%
Mere Info 
Udgift per elev
84.546 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
13.480 kr
Mere Info 

Struer Friskole


Adresse:
Struer Friskole
Drøwten 8,
7600 Struer

Institutionsnummer:
671011

Skoleleder:
Morten Brøchner Povlsen

Telefon:
9785 2814

Email:
info@struerfriskole.dk

Webside:
http://www.struerfriskole.dk

Læs mere om skoledata »

Struer Friskole

Struer Friskole er en privatskole i Struer KommuneKaraktergennemsnit på Struer Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Struer Friskole - - - - -
Struer Kommune 0.0 0.0 0.00.0 0.0
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Struer Friskole har over de sidste fire år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Struer Friskole dækkende fire år fra 2015 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Struer Friskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Struer Friskole er nummer 3 blandt grundskolerne i Struer Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Struer Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 93,6 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 78 elever på Struer Friskole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 2,2 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Struer Friskole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Struer Friskole er en privatskole med 83 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Struer Friskole ligger i Struer Kommune, der årligt investerer 84,546 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 15. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Struer Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Struer Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 13.480 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Struer Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret - - - Se på kort
Limfjordsskolen Struer - 1.0 | - Se på kort
Gimsing Skole - - - Se på kort
Hjerm Landsbyordning 3.806 | - 443,113 kr. Se på kort
Humlum Landsbyordning 3.819 | - 476,584 kr. Se på kort
Langhøjskolen 3.790 | - 430,588 kr. Se på kort
Bremdal Skole 3.669 | - 533,654 kr. Se på kort
Struer Østre Skole - - - Se på kort
Parkskolen 3.638 | 0.0 | - Se på kort
  Struer Friskole - 0.0 | -
Resen Friskole - - -
Thyholm Skole - 0.0 | - Se på kort
Thyholm Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 13 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »