DinGeo — i hele Danmark

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret
Folkeskole i Struer Kommune


Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Elevfravær
4,3%
Mere Info 
Udgift per elev
84.546 kr
Mere Info 

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret


Adresse:
Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret
Jyllandsgade 2,
7600 Struer

Institutionsnummer:
280273

Skoleleder:
Mads Brinkmann Pedersen

Telefon:
9785 4300

Email:
struer-statsgym@stgym.dk

Webside:
http://www.struer-gym.dk

Læs mere om skoledata »

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret er en folkeskole i Struer KommuneElevfravær på Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret

Fravær 2020/21

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,3 procent. Det er et relativ lavt fravær og under landsgennemsnittet på 5,1 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 9 år er der sket en relativ markant stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 0 elever på Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret. Elevtallet har over de sidste 9 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 4,3 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret i perioden 2012 - 2020.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret er en folkeskole med 56 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret ligger i Struer Kommune, der årligt investerer 84,546 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 15. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Struer Kommune har generelt set gode forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 13 grundskoler i Struer Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Struer Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret - - - Se på kort
Limfjordsskolen Struer - 1.0 | - Se på kort
Gimsing Skole - - - Se på kort
Hjerm Landsbyordning 3.806 | - 443,113 kr. Se på kort
Humlum Landsbyordning 3.819 | - 476,584 kr. Se på kort
Langhøjskolen 3.790 | - 430,588 kr. Se på kort
Bremdal Skole 3.669 | - 533,654 kr. Se på kort
Struer Østre Skole - - - Se på kort
Parkskolen 3.638 | 0.0 | - Se på kort
Struer Friskole - 0.0 | -
Resen Friskole - - -
Thyholm Skole - 0.0 | - Se på kort
Thyholm Friskole
ikke aktiv
- - -

Kommunens 13 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »