DinGeo — i hele Danmark

Rosengyden 11, 9300 Sæby

Villaen på Rosengyden 11 i Sæby er opført i 1969 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 128 m2.

Ejendommen ligger i Frederikshavn Kommune, opvarmes med fjernvarme fra Sæby Varmeværk Amba og tilhører skoledistriktet Syd med fem folkeskoler, af hvilke Distrikt Syd, Sæby skoleafdeling er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk veluddannede og børnerige familier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 0.86 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
Matrikelkort Rosengyden 11

Luftfoto af Rosengyden 11, 9300 Sæby. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Rosengyden 11, 9300 Sæby

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Rosengyden 11, 9300 Sæby at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Rosengyden 11, 9300 Sæby ligger i den gamle Sæby kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor lav.

Radonklasse 1 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 9 målinger i den gamle Sæby kommune. Af de 9 målinger var den højeste radonkoncentration 90 Bq/m3 og middelkoncentationen var 39 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Rosengyden 11, 9300 Sæby er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Rosengyden 11, 9300 Sæby er opført i 1969 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

!Bygningen

Rosengyden 11, 9300 Sæby er uden registreret kælder. Bygninger uden kælder har øget risiko for radonindsivning direkte i stueplanet.

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Rosengyden 11, 9300 Sæby.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Risiko for asbest, tungmetaller og PCB i indeklimaet

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i bygning
Rosengyden 11

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko ( ) og rød stor risiko ( ) for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

!Asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler velegnet til isolering og brandsikring. Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse, men så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke nødvendigvis farlig.

Villaen på Rosengyden 11 har risiko for Asbest i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Tagmateriale (100.0%)

!PCB

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Villaen på Rosengyden 11 har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (77.9%), Isolering (70.4%), Tagmateriale (65.2%), Gulve (64.5%), Fuge (58.5%).

!Tungmetaller

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Villaen på Rosengyden 11 har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (96.3%), Gulve (93.7%), Fuge (71.4%), Isolering (65.1%), Tagmateriale (60.2%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data - sidst opdateret den 1 februar, 2024
Se adressens BBR data


Mere info om Sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer:

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Læs mere her »

Datakilder:
Niras og BBR

Jordforurening

Ingen registreret jordforurening på grunden

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Rosengyden 11, 9300 Sæby.

Ingen olietank på grunden

I følge BBR er der ikke olietank på villaens grund.

!Jordforurening i nærområdet

Selvom der ikke er registreret jordforurening på villaens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 23 jordforureninger. Det er et højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er seks egentlige jordforureninger (type V2), mens 17 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Jordforureningskort på Rosengyden 11, 9300 SæbyKortet ovenfor viser jordforurening i området omkring matriklen 38bq-Sæby Markjorder, der hører til Rosengyden 11, 9300 Sæby. De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Rosengyden 11, 9300 Sæby. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »
Læs mere om olietanke her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Jordforureninger (V2) tæt på Rosengyden 11, Sæby
LokalitetAfstand (meter)NuanceringStofferMere info
Solsbækvej 2 og 2A, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00036
33? -
Gasværksvej 18A, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00534
86! F2 -
Algade 4B, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00912
326 F0 -
Chr Pedersensvej 1, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00916
369 F0 -
Grønnegade 18, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00542
389 F0 -
Sdr. Ringvej 23, 9300 Sæby
lok. nr. 847-01058
468 F0 -

Tabellen viser de seks kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Rosengyden 11, 9300 Sæby.
Afstand angiver afstanden i meter fra Rosengyden 11 til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Mulige jordforureninger (V1) tæt på Rosengyden 11, Sæby
LokalitetsnummerAfstand (meter)Mere info
Solsbækvej 2 og 2A, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00036
17
Rosenvej 9, 9300 Sæby
lok. nr. 813-00655
65
Hans Gramsvej 4, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00162
183
Søndergade 24, 9300 Sæby
lok. nr. 847-01033
241
Algade 8A, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00764
274
Chr. Pedersensvej 5, 9300 Sæby
lok. nr. 847-01085
295
Søndergade 5A, 9300 Sæby
lok. nr. 813-00682
312
Søndergade 9A, 9300 Sæby
lok. nr. 813-00685
316
Solsbækvej 39, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00409
366
Vestergade 35, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00934
382
Chr. Pedersensvej 4, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00914
398
Pindborggade 8A, 9300 Sæby
lok. nr. 847-01035
403
Vestergade 21, 9300 Sæby
lok. nr. 847-01041
406
Grønnegade 11A, 9300 Sæby
lok. nr. 813-00483
412
Sdr. Ringvej 23, 9300 Sæby
lok. nr. 847-01058
427
Havnen 3, 9300 Sæby
lok. nr. 847-01059
468
Frederikshavnsvej 5, 9300 Sæby
lok. nr. 847-00521
490

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Rosengyden 11, 9300 Sæby.
Afstand angiver afstanden i meter fra Rosengyden 11 til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 30 december, 2023. - opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Rosengyden 11, 9300 Sæby bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region NordjyllandLuftforurening

Udendørs luftkvalitet på Rosengyden 11, 9300 Sæby er gennemgående god.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 8.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 8.3 µg/m3, hvilket er under WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.5 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

Black carbon

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.3 µg/m3. Det er en relativ lav koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Partikelantal

Der er estimeret 6200 partikler per cm3 luft. Det er en relativ lav koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Brændeovne og pejse

Der er en lav koncentration af brændeovne og pejse i Frederikshavn med i gennemsnit 14.5 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata er beregnede årsmiddelkoncentrationer i 2 meters højde for året 2019. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Rosengyden 11, 9300 Sæby

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

Trafikstøjkort på Rosengyden 11, 9300 SæbyKortet viser trafikstøj i området omkring Rosengyden 11, 9300 Sæby. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Rosengyden 11, 9300 Sæby om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Rosengyden 11, 9300 Sæby har hårdhed: 8 - 12. Det betyder at vandet er klassificeret som middelhårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.
Vandets Hårdhed, dH
dH <4 dH 4-8 dH 8-12 dH 12-18 dH 18-24 dH 24-30 dH >30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Rosengyden 11, 9300 Sæby

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Rosengyden 11, 9300 Sæby.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Rosengyden 11, 9300 Sæby ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Ekstrem regn på Rosengyden 11, 9300 SæbyRisiko for oversvømmelse ved ekstrem regn afhænger i høj grad af terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) omkring Rosengyden 11, 9300 Sæby. De blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Rosengyden 11, 9300 Sæby er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 475 - 525 mm/dag i området omkring Rosengyden 11, 9300 Sæby. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Rosengyden 11 ligger i et område hvor grundvand ikke ser ud til at udgøre en risiko ifm oversvømmelse.
Historiske grundvandsdybder 1991-2020

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.9 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 1.2 - 3.1 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Rosengyden 11 har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Historiske grundvandsdybder (1991-2020)
Rosengyden 11, 9300 Sæby


Ekstrem regn på Rosengyden 11Kortet viser den modellerede dybde til grundvandet omkring Rosengyden 11. Kortudsnittet måler 1.600 x 800 meter og adressen er markeret med markør . Dybderne er baseret på historiske (1991-2020) målinger i vinterhalvåret (i geologisektionen længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om de geologiske boringer tæt på adressen, hvorfra grundvandsdata stammer). Modelberegningerne er nedskaleret fra 100 m grid til 10 m grid med brug af maskinlæring. Områder med højt grundvand er markeret med blå farver, mens gule og orange farver svarer til et dybere grundvandsspejl. - Åbn stort kort
Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2041-2070

Selvom modelberegninger viser et svagt stigende grundvand på adressen over de næste 40-50 år, så er der ikke tegn på, at det kommer til at udgøre et væsentligt problem. I følge modelberegningerne, baseret på et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau, vil den forventede reduktion i middeldybden til terrænnært grundvand kun udgøre 6.1 centimeter i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Perioden 2071-2100

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (9.1 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilde:
HIP

Vandløbsoversvømmelse

Rosengyden 11, 9300 Sæby er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Oversvømmelsesrisiko fra vandløb på Rosengyden 11, 9300 SæbyKortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Rosengyden 11, 9300 Sæby. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMaticHavvand

Rosengyden 11, 9300 Sæby ligger i en højde på 5.6 meter over havets overflade.

Havvand på Land

Med en placering på mere end 3 meter over havets overflade, er adressen ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ved stormflod. Kortet nedenfor viser en ekstrem vandstand på 560 centimeter over normalen.

Stomflod og havvand på Rosengyden 11, 9300 SæbyKortet viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 560 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Rosengyden 11, 9300 Sæby. Med det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

Plantrin 1

Rosengyden 11, 9300 Sæby befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Plantrin 2

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Rosengyden 11, 9300 Sæby

BBR oplysninger

Villaen på Rosengyden 11 i Sæby er opført i 1969 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 128 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Generelle BBR informationer
Anvendelse Fritliggende enfamiliehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1969
Ombygningsår -
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 1
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4

BBR materialer og installationer
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Fibercement herunder asbest
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand

BBR arealer (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 128 m2
Boligstørrelse 128 m2
Vægtet Areal 128 m2

!Andre udvalgte BBR data

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret to andre bygninger på adressen:

 • Bygning nr. 2: Carport opført i 1000 | areal: 29 m²
 • Bygning nr. 3: Udhus opført i 1000 | areal: 14 m²
Det kan være svært at tage højde for de tilhørende bygninger f.eks. ifm. villaens computerberegnede ejendomsvurdering.

BBR Noter

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

 • Kode 5 OK, se vurderingsskema 1977BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 1 februar, 2024 - opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):
Ret BBR-oplysninger


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Rosengyden 11, 9300 Sæby. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via bbr.dk.

Hent BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Det tidligere energimærke på Rosengyden 11, 9300 Sæby havde en gyldighedsperiode, der udløb 8. januar 2023. Energimærket er derfor ikke længere gyldigt.

Tjek det elektroniske energimærke »

Energimærkedata stammer fra den elektroniske energimærkerapport. Download rapporten her »
Sidst opdateret den 8 februar, 2020 - opdater


Mere info om Energimærket:

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhverv, skal energimærkes ved salg eller udleje. Energimærkningen giver først og fremmest et overblik over, hvor dyr en bolig vil være i varme og el. Det har betydning for salgsprisen. Besparelsesforslagene viser, hvilke energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Læs mere om Energimærket her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Rosengyden 11, 9300 Sæby er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug iflg energimærkerapport

Villaen på Rosengyden 11, 9300 Sæby havde et energimærke D , der ikke længere er gyldigt (det udløb 08-01-2023).

Baseret på opvarmningsareal (128 m2), energimærke (D), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 23 MWh/år svarende til en varmeudgift på 16.200 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
16.200 kr/år

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2013 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Fjernvarme

Villaen på Rosengyden 11 modtager fjernvarme fra Sæby Varmeværk Amba. Fjernvarme er stort set altid en fordel. Sæby Varmeværk Amba hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet - Deres pris for at opvarme et standard enfamiliehus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh er 14.513 kr. Find mere info om Sæby Varmeværk Amba her ».

Rosengyden 11 har et vægtet areal på 128 m2, der er mindre end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Beregnet årlig varmeomkostning
14.289 kr/år

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for Sæby Varmeværk Amba finder du her: http://www.saebyvarmevaerk.dk/.

Mere info om Boligopvarmning

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling - Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »
Læs mere om Sæby Varmeværk Amba her »


Hæftelser

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Rosengyden 11, 9300 Sæby.Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 8 januar, 2024  -  opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »


Mere info om Hæftelser:

En hæftelse er en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Nogle hæftelser er helt eller delvist afdragede og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis boligejernes låneforpligtelser. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er ikke fredet eller tildelt bevaringsværdi

Frederikshavn Kommune har ikke fredet villaen på Rosengyden 11, 9300 Sæby eller tildelt den bevaringsværdi.

Bevaringsværdi af Rosengyden 11

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Du kan kontakte Frederikshavn Kommune for mere information.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasenMere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Rosengyden 11, 9300 Sæby

Naboerne
veluddannede og børnerige familier

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Rosengyden 11, 9300 Sæby er veluddannede og børnerige familier , d.v.s. conzoom®-typen Aktive Børnefamilier.

Aktive Børnefamilier

Aktive Børnefamilier
veluddannede og børnerige familier

 • Børnefamilier i provinsen
 • Husejere
 • Høj købekraft
 • Mange børneaktiviteter
 • Interesseret i hus og hjem
 • Online

Geodemografi

De Aktive børnefamilier består som oftest af en mor og en far og op til tre børn, og enkelte har endda flere. Mens nogle fortsat er små, er de ældste børn teenagere, der snart forlader reden. Forældrene er typisk i alderen 40 til 60 år.

Typens uddannelsesniveau er højere end landsgennemsnittet: Hver tredje har en erhvervsfaglig uddannelse og næsten halvdelen har mindst en mellemlang videregående uddannelse eller mere. Beskæftigelsesgraden er høj og flere sidder i gode stillinger som mellemledere eller topledere. Lønniveauet er derfor generelt højt og formuen, der nu i gennemsnit er som blandt befolkningen som helhed, er under stabil opbygning

Den sociale arv er ikke et negativt begreb for denne type: Flest er i middelklassen. Bemærk dog, at der faktisk er dobbelt så mange i øverste socialklasse, altså overklassen, sammenlignet med befolkningen som helhed

Skal du besøge Aktive børnefamilier, vil du næsten altid møde dem i et enfamiliehus, som de ejer eller i det mindste betaler af på. Enkelte bor på mindre end 130 m², men mange har langt større huse. 180 m² er ganske almindeligt og også nødvendigt, når man bor så mange under samme tag. En stor del af de huse, de bor i, er bygget før 1980’erne og handles ofte til priser over landsgennemsnittet. Du finder husene i provinsbyer og landsbyer hvor som helst i Danmark. Desuden har hver tiende et sommerhus og næsten alle har bil, mange endda to

De fleste starter bilen hver morgen for at komme på arbejde, mens enkelte driver et liberalt erhverv fra hjemmeadressen. Nogle driver en konsulentvirksomhed, mens andre driver et holdingselskab eller et selvstændigt håndværkerfirma. De bruger sjældent mere end 40 timer ugentligt i arbejdsgiverens tjeneste, så der er også tid og energi til børnene

 

Adfærd, livsstil og holdninger

Aktive børnefamiliers hverdag bærer præg af børnenes aktiviteter, så for at lette logistikken, klares transport med en kombination af bilen og cyklen, hvoraf førstnævnte er mest populær, når der skal hentes, bringes og handles

Størsteparten er tilmeldt flere nyheds- og tilbudsmails. Det gør det let at planlægge indkøbene, som de helst klarer i nærmeste større supermarked, hvis ikke det bringes til døren. Særligt Rema1000 og Netto besøges ofte af denne type

De prioriterer at have tid til madlavningen selv og næsten en femtedel bager hver uge. Det er en hyggelig aktivitet sammen med børnene og så er der frisk hjemmebag til madpakkerne

Aktive børnefamilier frygter ikke havearbejde. Heldigt, for haven er stor og en del har også en i sommerhuset. At holde have medfører også at holde hus. Gør-det-selv er dog ikke i familiens store interesse, så boligopsparringen går hellere til at hyre håndværkere, når der trænges - fradrag eller ej

Selvom tid er en knap ressource, finder to tredjedele tid til at dyrke motion hver uge og det er oftest de fleksible motionsformer som løb, fitness og cykling, men der er også en del, der spiller fodbold. Dette kombineres måske med børnenes mange fritidsaktiviteter

Ellers foregår hjemmets aktiviteter indendørs. Computerspil indgår som en stor del af underholdningen, i hvert fald for børnene. De ser ofte noget i tv, som de har optaget tidligere eller også sætter de en god film på og hygger sig sammen i familien

De voksne er ligesom børnene ganske aktive på sociale medier. Otte ud af ti er på Facebook, hver tredje er på LinkedIn og hver femte på Twitter. Internettet tilgås både via computer, tablets og smartphones, som man har mange af og bruger som et naturligt redskab i sin hverdag

Aktive børnefamilier læser ikke mange aviser eller blade, men i kraft af internettet og deres brede interesser, formår de alligevel at være ganske velorienterede. Skal de læse, tager de gerne en god bog, men måske først efter børnene er gået i seng

Når forældrene af og til skal have lidt børnefri, er det typisk med en tur i biografen og en fjerdedel er endda medlem af en filmklub. Ellers er kulturtilbud ikke noget familien benytter sig af så ofte og ikke overraskende mener de fleste også, at der bruges nok offentlige midler på den slags

Ferierne i Danmark er lige så populære som i resten af Europa. De flyver hellere end de tager bilen, medmindre det drejer sig om en endagstur, som hver femte familie når et par stykker af i løbet af året. Mange husker tilbage på seneste store rygsækrejse til et fjernt kontinent. En af de store ferieoplevelser, som familien sammen har med i bagagen

De typiske Aktive børnefamilier tilhører segmentet af Moderne-individorienterede, men der er også en del, der er Individorienterede. Holdningsmæssigt synes halvdelen, at det for let at få penge fra det offentlige og mange synes heller ikke, at forskellen mellem rig og fattig i Danmark er et problem. De skræmmes ikke af globaliseringen eller den teknologiske udvikling og de frygter heller ikke for de traditionelle familieværdier

Ved det seneste folketingsvalg satte flest krydset ved Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti eller Venstre. Og mange krydser blev sat, da de Aktive børnefamilier er den A-type, der er bedst til at få afgivet stemmen
Mere info

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® - På Rosengyden 11 er data sidst opdateret 2 februar, 2024.

Datakilde: Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Rosengyden 11 hører til afstemningsområdet Frederikshavn Syd hvor der er 5.548 stemmeberettigede borgere.

!Valgdeltagelse

Der var 4.550 i Frederikshavn Syd, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på 82.0 under landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Socialdemokratiet det største parti i afstemningsområdet Frederikshavn Syd med 1.871 stemmer. Det svarer til 41.1 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Frederikshavn Syd (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

Socialdemokratiet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Frederikshavn Syd, med et indeks på 159 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

De Radikale klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Frederikshavn Syd, med et indeks på 36 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Rosengyden 11, 9300 Sæby at være lav.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 33 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Rosengyden 11. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 1529 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 8.63 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 0.86 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 9300 Sæby

Opklaringsprocenten i 9300 Sæby er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Syd

Rosengyden 11 hører under skoledistriktet Syd. I skoledistriktet er der 5 folkeskoler, nemlig

Distrikt Syd, Sæby skoleafdeling

Distrikt Syd, Sæby skoleafdelingDistrikt Syd, Sæby skoleafdeling, Brolæggervej 1 i Frederikshavn Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.80
Forældre indkomst:
460.430 kr.
Afstand:
1,00 km
Info om Distrikt Syd, Sæby skoleafdeling

Distrikt Syd, Sæbygård skoleafdeling

Distrikt Syd, Sæbygård skoleafdelingDistrikt Syd, Sæbygård skoleafdeling, Sæbygårdvej 34 i Frederikshavn Kommune.
Ældste klasse:
10. klasse
Gns trivsel:
3.68
Afstand:
1,00 km
Info om Distrikt Syd, Sæbygård skoleafdeling

Distrikt Syd, Hørby-Dybvad skoleafdeling

Distrikt Syd, Hørby-Dybvad skoleafdelingDistrikt Syd, Hørby-Dybvad skoleafdeling, Ørnevej 6 i Frederikshavn Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.68
Forældre indkomst:
421.621 kr.
Afstand:
12,00 km
Info om Distrikt Syd, Hørby-Dybvad skoleafdeling

Distrikt Syd, Stensnæs skoleafdeling

Distrikt Syd, Stensnæs skoleafdelingDistrikt Syd, Stensnæs skoleafdeling, Østkystvejen 314, Voerså i Frederikshavn Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.80
Forældre indkomst:
440.326 kr.
Afstand:
13,00 km
Info om Distrikt Syd, Stensnæs skoleafdeling

Distrikt Syd, Torslev skoleafdeling

Distrikt Syd, Torslev skoleafdelingDistrikt Syd, Torslev skoleafdeling, Brøndenvej 3 i Frederikshavn Kommune.
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.65
Forældre indkomst:
423.891 kr.
Afstand:
17,00 km
Info om Distrikt Syd, Torslev skoleafdeling

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Syd på kort

Bredbåndsmuligheder

Lynhurtigt Fastforbundet Internet

Der er gode bredbåndsmuligheder på Rosengyden 11, 9300 Sæby.

 • Fibernet: 6 forskellige udbydere med hastigheder op til 1000 / 1000 Mbit/s
 • COAX bredbånd (kabel-TV): Én udbyder med hastighed op til 1000 / 150 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 10 forskellige udbydere med hastighed op til 35 / 5 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Rosengyden 11God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Rosengyden 11 med vejledende downloadhastighed op til 100 - 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Rosengyden 11 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 50 - 100 Mbit/s
 • Tre: 100 - 200 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 100 - 200 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Rosengyden 11


Data sidst opdateret 16 februar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Rosengyden 11, Sæby
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Geologi

Jordarten under Rosengyden 11, 9300 Sæby er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.

Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint Ler
Eksempel på marint ler med muslingeskaller


Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Rosengyden 11

Den nærmeste overfladenære boring ligger 49 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Rosengyden 3, Sæby. Boringen blev afsluttet 25 april, 1996. Brøndborer var Se notatfelt. Formålet med boringen var Havevanding og anvendelse er angivet som Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring. Boringen nåede en dybde på 5.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 11. 1069 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Rosengyden 11.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
49 5.5 11. 1069 »
74 153.0 11. 6C »
112 4.0 11. 1244 »
128 3.7 11. 1239 »
170 Geoteknisk boring 5.0 11. 724 »
172 Geoteknisk boring 5.0 11. 1207 »
211 133.0 11. 35 »
229 Geoteknisk boring 6.0 11. 1353 »
234 Forureningsbor. 5.0 11. 1304 »
272 Geoteknisk boring 6.0 11. 1357 »

Hvor langt er der fra Rosengyden 11
til nærmeste

Risikovirksomhed

Danish Crown A/S
Kolonne 2


Afstand: 603 meter


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 67 m
Kapacitet: 2000 kW


Afstand: 3,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Søndergade 10
9300 Sæby


Afstand: 335 meter


Kort Læs mere

Apotek

Sæby Apotek


Afstand: 364 meter


Læs mere

Dagligvare

SuperBrugsen Dagligvarer


Afstand: 449 m


Læs mere

Renseanlæg

A/S Sæby Fiske-Industri renseanlæg


Afstand: 2,66 km


Læs mere

Daginstitution

Bispevang Børnehave


Afstand: 743 m


Læs mereDinGeo oversigter

Info om Postnummer: 9300 Sæby
Info om vej: Rosengyden
Stamoplysninger for Rosengyden 11, 9300 Sæby
Geografiske koordinater 57.33180599°N, 10.5221248°Ø
Højde over havets overflade 5,6 m.o.h.
Sogn Sæby Sogn »
Politikreds Nordjyllands Politi
Adressens Id 0a3f50c9-8c38-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 5537673

Stamoplysninger:

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Rosengyden 11, 9300 Sæby.