DinGeo — i hele Danmark

Fjordbakkeskolen, Skærbæk
Folkeskole i Fredericia Kommune


Antal Elever
252
Mere Info 
Ældste klassetrin
7. klasse
Mere Info 
Social Trivsel
4,3
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,9
Mere Info 
Ro og Orden
4,0
Mere Info 
Inspiration
3,4
Mere Info 
Elevfravær
3,6%
Mere Info 
Dansk Herkomst
98,4%
Mere Info 
Udgift per elev
57.296 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
12.263
Mere Info 
Boliger til salg
12
Mere Info 

Fjordbakkeskolen, Skærbæk


Adresse:
Fjordbakkeskolen, Skærbæk
Skolevej 1 Skærbæk,
7000 Fredericia

Skoleleder:
Børge Norup

Telefon:
7210 5150

Email:
fjordbakkeskolen@fredericia.dk

Webside:
http://www.fjordbakkeskolen.skoleintra.dkDatakilder:
Børne -og Undervisningsministeriet: Institutionsregisteret »
Børne -og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik »
Mere info om data og datakilder »

Fjordbakkeskolen, Skærbæk

Fjordbakkeskolen, Skærbæk er en folkeskole i Fredericia Kommune, der hører til skoledistriktet Fjordbakkeskolen. Der er 1 andre skoler i distriktet:

Fredericia Kommune har fire skoledistrikter og et fælles 10. klassestilbud (organiseret under UngFredericia). Herudover er der Frederiksodde Skole (0.-10. klasse) for de børn og unge, der har brug for et helt særligt tilrettelagt skoletilbud. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på vores oversigtskort.

Fjordbakkeskolen, Skærbæk udmærker sig med en rigtig god trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne. På denne side har vi samlet meget mere information om Fjordbakkeskolen, Skærbæk - Læs mere nedenfor. Tjek også de 12 boliger, der er til salg i skoledistriktet.

Kort med skole og skoledistrikt. Fjordbakkeskolen, Skærbæk er vist med det grønne ikon . Fjordbakkeskolen, Skærbæk tilhører skoledistriktet Fjordbakkeskolen, der er vist med det orange polygon  . Skoledistrikt polygon data for Fredericia Kommune er hentet fra FKG. Du kan se alle Fredericia Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.Trivsel på Fjordbakkeskolen, Skærbæk

Trivsel   3.88

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Fjordbakkeskolen, Skærbæk er i den absolutte top blandt de danske grundskoler. En god trivsel er en positiv og meget væsentlig faktor i arbejdet med at styrke børns læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Fjordbakkeskolen, Skærbæk:

Der er god social trivsel på Fjordbakkeskolen, Skærbæk. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.29, hvilket er den 61 højeste blandt de 1534 grundskoler, der deltog i 2019-undersøgelsen. Den gode social trivsel viser at eleverne gennemsnitlig set har et godt tilhørsforhold til Fjordbakkeskolen, Skærbæk, klassen og fællesskabet, med tryghed og uden mobning.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Fjordbakkeskolen, Skærbæk har en faglig trivsel 3.89, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 85. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fjordbakkeskolen, Skærbæk scorer fint på ro og orden 3.99, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 102. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Fjordbakkeskolen, Skærbæk scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.44, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 210. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Fjordbakkeskolen, Skærbæk deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2019-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Fjordbakkeskolen, Skærbæk

Fravær 2019/20

Fjordbakkeskolen, Skærbæk havde i skoleåret 2019-2020 et gennemsnitlig elevfravær på 3,6 procent. Det er et relativ lavt fravær og et godt stykke under landsgennemsnittet på 5,3 procent.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten viser nogen variation og trenden er ikke fuldstændig klar, men overordnet set er der over de sidste 10 år sket et svagt stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser elevfravær i perioden 2011-2020, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Fjordbakkeskolen, Skærbæk

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2019-2020 var 98,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Andelen af skoleelever med anden etnisk herkomst end dansk har over de sidste 12 år oplevet en årlig procentuel vækst på ca. � procent.

Stigende Elevtal

Der er 252 elever på Fjordbakkeskolen, Skærbæk. Elevtallet har over de sidste 12 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,1 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Fjordbakkeskolen, Skærbæk er en folkeskole med 254 elever, der underviser elever til og med 7. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Fjordbakkeskolen, Skærbæk ligger i Fredericia Kommune, der årligt investerer 57,296 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 6. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Fredericia Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Fjordbakkeskolen, Skærbæk er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 19 grundskoler i Fredericia Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Fjordbakkeskolen skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Fjordbakkeskolen, Skærbæk har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 9 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 7.158 til 16.968 kr/m2, med et gennemsnit på 12.263 kr/m2 (median 12.110 kr/m2).

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 9 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


tolv boliger til salg

Med tolv boliger til salg (30. juli 2021) i skoledistrikt Fjordbakkeskolen er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Fjordbakkeskolen her »

Grundskolerne i Fredericia Kommune

Du kan se og sammenligne alle kommunens 19 grundskoler i tabellen nedenfor. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 3.730 | -0.3 | 512,028 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov 3.657 | 0.1 | - Se på kort
Fredericia Realskole - 0.1 | - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 3.573 | 0.1 | 425,147 kr. Se på kort
Sct. Knuds Skole - 0.2 | - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle 3.619 | 0.1 | 383,571 kr. Se på kort
Fjordbakkeskolen
ikke aktiv
3.641 | - - Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget 3.661 | - 490,412 kr. Se på kort
Kirstinebjergskolen, Høgevej 3.598 | - 356,321 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Krogagervej 3.700 | - 469,703 kr. Se på kort
Herslev Centralskole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Købmagergades Skole
ikke aktiv
- - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej 3.613 | - 400,821 kr. Se på kort
Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej 3.638 | - 340,813 kr. Se på kort
  Fjordbakkeskolen, Skærbæk 3.875 | - - Se på kort
Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 3.820 | - 521,227 kr. Se på kort
Erritsø Fællesskole, Højmosevej 3.825 | - 562,175 kr. Se på kort
Fredericia Friskole - - - Se på kort
UngFredericia - - - Se på kort