DinGeo — i hele Danmark

Fladsåskolen, afd. Korskilde
Folkeskole i Næstved Kommune


Antal Elever
253
Mere Info 
Ældste klassetrin
6. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
0,0
Mere Info 
Undervisningseffekt
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
5,1%
Mere Info 
Dansk Herkomst
96,8%
Mere Info 
Udgift per elev
70.076 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Fladsåskolen, afd. Korskilde

Fladsåskolen, afd. Korskilde
Fladsåskolen, afd. Korskilde i Næstved Kommune.

Adresse:
Fladsåskolen, afd. Korskilde
Korskildevej 2 A,
4733 Tappernøje

Skoleleder:
Bo Hauge Laursen

Telefon:
5588 8420

Email:
fladsaaskolen@naestved.dk

Webside:
http://fladsaaskolen-n.skoleporten.dk/sp/

Karaktergennemsnit på Fladsåskolen, afd. Korskilde

Ø Karaktergennemsnit i 2018  

Vi kan desværre ikke finde tal for Fladsåskolen, afd. Korskildes karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen i 2017/18.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Fladsåskolen, afd. Korskilde - - - - -
Næstved Kommune 6.5 7.0 7.26.3 6.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

! Faldende Karaktergennemsnit

Fladsåskolen, afd. Korskilde har over de sidste 7 år oplevet en faldende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.Fladsåskolen, afd. Korskilde skriver om sig selv:

Fladsåskolen består af to afdelinger - afd. Korskilde og afd. Mogenstrup. Din adfærd skal være hensynsfuld i forhold til fællesskabet og i overensstemmelse med skolens værdier, og du skal behandle skolens ting ordentligt.

Læs mere på Fladsåskolen, afd. Korskildes egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Fladsåskolen, afd. Korskilde

Der er desværre ikke trivselsdata fra Fladsåskolen, afd. Korskilde.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Fladsåskolen, afd. Korskilde

! Fravær 2017/18

Fladsåskolen, afd. Korskilde havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,1 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Fladsåskolen, afd. Korskilde hele 10,2 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

Faldende Fravær 2017/18

Fladsåskolen, afd. Korskilde har over de sidste 8 år heldigvis oplevet et fald i elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Fladsåskolen, afd. Korskilde

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2017-2018 var 96,8 procent af eleverne af dansk oprindelse.

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Fladsåskolen, afd. Korskilde er en folkeskole med 253 elever, der underviser elever til og med 6. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Fladsåskolen, afd. Korskilde ligger i Næstved Kommune, der årligt investerer 70,076 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Næstved Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Fladsåskolen, afd. Korskilde er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal