DinGeo — i hele Danmark

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg
Folkeskole i Næstved Kommune


Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
3,9
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,4
Mere Info 
Ro og Orden
3,6
Mere Info 
Inspiration
3,1
Mere Info 
Elevfravær
6,0%
Mere Info 
Udgift per elev
82.142 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
13.715
Mere Info 
Boliger til salg
216
Mere Info 

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg


Adresse:
Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg
Sandvedvej 24,
4250 Fuglebjerg

Institutionsnummer:
280118

Skoleleder:
Torben Møller Nielsen

Telefon:
5588 8040

Email:
llnaestvedskole@naestved.dk

Webside:
http://www.lns.nu

Læs mere om skoledata »

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er en folkeskole i Næstved Kommune, der hører til skoledistriktet Lille Næstved Skole. Der er 3 andre skoler i distriktet:

I Næstved Kommune er der 6 skoledistrikter med 20 folkeskole-afdelinger og en ungdomsskole. Læs mere her »

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg hører under Lille Næstved Skole. Du kan finde mere information på vores side for Lille Næstved Skole.

Lille Næstved Skole er en folkeskole, som værner om sin tradition for indlæring af grundlæggende færdigheder og kundskaber på et højt fagligt niveau, samt for udvikling af sociale kompetencer.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg og det tilhørende skoledistrikt  : Lille Næstved Skole. Du kan se alle Næstved Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Næstved BorgerGIS »Trivsel på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

! Trivsel   3.52

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg:

Den sociale trivsel på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.93, hvilket er den 874 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har en faglig trivsel 3.45, der er et stykke under gennemsnittet på 3.69. Det er faktisk den 360. dårligste trivselsscore blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har en score på 3.64, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1052. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har en lave score: 3.09, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 928. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 45 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

! Fravær 2020/21

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 6 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg hele 12 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 45 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Over de sidste 3 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 0 elever på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 3 år oplevet årlige fald på ca. 0,2 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg i perioden 2009 - 2011.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 45 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er en folkeskole med 0 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg ligger i Næstved Kommune, der årligt investerer 82,142 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 18. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Næstved Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 45 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Lille Næstved Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg har fornuftige udbudspriser (under landsgennemsnittet). Kvadratmeterpriserne på de 116 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 0 til 35.684 kr/m2, med et gennemsnit på 13.715 kr/m2 (median 12.455 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 116 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


216 boliger til salg

Med 216 boliger til salg (19. maj 2024) i skoledistrikt Lille Næstved Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Lille Næstved Skole her »

Grundskoler i Næstved Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
  Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg 3.518 | 0.0 | - Se på kort
Tybjerg Privatskole - 0.0 | -
Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund 3.617 | 0.0 | - Se på kort
Hammer Frie Privatskole - 0.0 | -
Lille Næstved Skole - - - Se på kort
Kobberbakkeskolen - - - Se på kort
Fladsåskolen - - - Se på kort
Susåskolen - - - Se på kort
Holmegaardskolen 3.468 | - - Se på kort
Ellebækskolen 3.602 | - - Se på kort
Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej 3.720 | - - Se på kort
Lille Næstved Skole, afd. Sandved 3.776 | - - Se på kort
Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro - - - Se på kort
Holmegaardskolen, afd. Holme-Olstrup - - - Se på kort
Zealand Business College, 10. klasse - - - Se på kort
Ellebækskolen, Hovedskolen - - - Se på kort
Ellebækskolen, afd. Kildemark - - - Se på kort
Holmegaardskolen - - - Se på kort
Holmegaardskolen, afd. Toksværd - - - Se på kort
Vesterlandsskolen - - - Se på kort
Borup Ris Skolen, Sandved
ikke aktiv
- - -
Fuglebjerg Skole
ikke aktiv
- - -
Hindholm Privatskole - 0.0 | -
Fladsåskolen, afd. Korskilde 3.668 | - - Se på kort
Holmegaardskolen, afd. Toksværd - - - Se på kort
Holmegaardskolen, afd. Fensmark - -1.0 | - Se på kort
Appenæs Friskole - 0.0 | -
Kobberbakkeskolen, afd. Sydby 3.787 | - - Se på kort
Fladsåskolen, afd. Mogenstrup 3.603 | 0.0 | - Se på kort
Susåskolen, afd. Herlufmagle 3.941 | - - Se på kort
Susåskolen, afd. Glumsø 3.666 | 0.0 | - Se på kort
Lille Næstved Skole, afd. Hyllinge 3.468 | - - Se på kort
Ellebækskolen, afd. Kalbyris - 0.0 | - Se på kort
Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk 3.829 | - - Se på kort
Ellebækskolen, afd. Kildemark - - - Se på kort
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej 3.713 | 0.0 | - Se på kort
Lindebjergskolen
ikke aktiv
- - -
Margretheskolen
ikke aktiv
- - -
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk 3.903 | - - Se på kort
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen 3.385 | - - Se på kort
Vor Frue Skole - - -
Herlufsholm Skole og Gods - 0.0 | -
10eren
ikke aktiv
- - -
Susåskolen, afd. Holsted 3.797 | 0.0 | - Se på kort
Næstved Fri Skole - 0.0 | -

Kommunens 45 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »