DinGeo — i hele Danmark

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej
Folkeskole i Næstved Kommune


Antal Elever
702
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,3
Mere Info 
Social Trivsel
Mere Info 
Faglig Trivsel
Mere Info 
Ro og Orden
Mere Info 
Inspiration
Mere Info 
Elevfravær
5,2%
Mere Info 
Dansk Herkomst
Mere Info 
Udgift per elev
70.076 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
Mere Info 
Forældrebetaling
Mere Info 

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej i Næstved Kommune.

Adresse:
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej
Herlufsholmvej 16,
4700 Næstved

Skoleleder:
Torben Møller Nielsen

Telefon:
5588 8070

Email:
llnaestvedskole@naestved.dk

Webside:
http://lillenaestvedskole.skoleporten.dk/sp/

Karaktergennemsnit på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej

Karaktergennemsnit i 2018   7.6

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej havde i 2017/18 et flot karaktergennemsnit ved afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.1 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej7.7 7.9 7.8 7.5 7.6
Næstved Kommune 6.5 7.0 7.26.3 6.5
Landsgennemsnit 7.0 7.4 8.06.47.3

Stigende Karaktergennemsnit

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej har over de sidste 7 år oplevet en svagt stigende tendens i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.


Undervisningseffekt i 2018   0.3

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.3. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej er den anden bedste blandt alle grundskolerne i Næstved Kommune.


Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej skriver om sig selv:

Lille Næstved Skole er en folkeskole, som værner om sin tradition for indlæring af grundlæggende færdigheder og kundskaber på et højt fagligt niveau, samt for udvikling af sociale kompetencer.

Læs mere på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvejs egen hjemmeside

Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2017/18.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt

Trivsel på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej

Der er desværre ikke trivselsdata fra Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej.Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2018-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivslen i folkeskolen i 2018

Elevfravær på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej

! Fravær 2017/18

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej havde i skoleåret 2017-2018 et gennemsnitlig elevfravær på 5,2 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,9 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej hele 10,3 fraværsdage per skoleår. Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej har over de sidste 8 år desværre haft et stigende elevfravær. Grafen nedenfor viser udviklingen i elevfraværet, sammelignet med folkeskolernes landsgennemsnit (den røde kurve).

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Nøgletal og Økonomi

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej er en folkeskole med 702 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej ligger i Næstved Kommune, der årligt investerer 70,076 kr. per folkeskoleelev.

Det er den 30. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Næstved Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 29 grundskoler i Næstved Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal